Skip to main content

PVV stelt vragen over continuïteit wijkverpleging

Vragen van het lid Agema aan de staatssecretaris van VWS over het bericht dat de continuïteit van zorg in gedrang komt door krappe budgetten wijkverpleging.

1.)
Bent u bekend met het bericht “Continuïteit van zorg in gedrang door krappe budgetten wijkverpleging”? (*)

2.)
Wat is uw reactie op de uitkomsten van de enquête dat bijna 20 % van de respondenten aangeeft nu al (juni 2016) het budgetplafond voor het gehele jaar te hebben bereikt en maar liefst 34 % aangeeft op dit moment nog geen overschrijding van het jaarbudget 2016 te hebben, maar dit wel verwacht op korte termijn?

3.)
Wat zijn de gevolgen voor de keuzevrijheid van cliënten, nu de verwachting is dat meer dan de helft van de BTN-achterban na de zomer geen budgetruimte meer zal hebben voor het leveren van wijkverpleegkundige zorg aan nieuwe cliënten. Wat is hierop uw reactie, zonder te schermen met kreten als zorgplicht, bijstelling van contracten en budgetafspraken?

4.)
Wat is uw reactie op de verwachting, dat bij 20 % van de contracten de zorgaanbieder een probleem verwacht om de continuïteit van zorg voor bestaande cliënten te garanderen? Ook hier graag zonder te schermen met kreten als zorgplicht, bijstelling van contracten en budgetafspraken?

5.)
Staat u nog steeds achter de overheveling van deze belangrijke vormen van zorg naar de zorgverzekeraars, nu de respondenten aangeven niet of met moeite in gesprek te komen met de betreffende zorgverzekeraars en als er al een gesprek tot stand komt, deze zorgverzekeraars niet thuis geven?

6.)
Hoe groot is de kans op weer een zomer vol met zorgstops, met alle gevolgen van dien en wat gaat u doen om dit te voorkomen?

7.)
Hoe groot is de kans op wachtlijsten en wat zijn hiervan de gevolgen voor bijvoorbeeld verblijf in het ziekenhuis en erger nog, schrijnende taferelen in de thuissituatie en wat gaat u doen om dit te voorkomen?

8.)
Bent u nog steeds van mening dat de megabezuiniging van 600 miljoen euro op het budget voor verpleging en verzorging niet van invloed is op genoemde problematiek? Zo ja, graag een uitgebreide toelichting.

(*) http://www.branchebelang-thuiszorg.nl/nieuws/persbericht-continuiteit-van-zorg-in-gedrang-door-krappe-budgetten-wijkverpleging/