Skip to main content

PVV stelt vragen over strafkorting wijkverpleging

Vragen van het lid Agema (PVV) aan de staatssecretaris van VWS over het bericht dat zorgverzekeraars aanbieders van wijkverpleging straffen.

1.)
Bent u bekend met het bericht “Zorgverzekeraars straffen aanbieders wijkverpleging”? (*)

2.)
Vindt u het gepast, dat de zorgverzekeraars een bedrag van 51 miljoen euro terugvorderen bij aanbieders die meer zorg hebben geboden in 2015, terwijl uw ministerie eerder aan heeft gegeven een “strafkorting” niet gepast te vinden omdat de aanbieders een besparing van 400 miljoen euro hebben gerealiseerd?

3.)
Klopt het dat het totale budget voor gecontracteerde zorg niet is overschreden, maar dat er zelfs een bedrag van 30 miljoen euro over is?

4.)
Klopt het dat er een meevaller is voor de verzekeraars omdat er ook aanbieders zijn, die hun omzetplafond niet hebben behaald? Zo ja, hoe groot is die meevaller?

5.)
Bent u met ons van mening, dat de zorgverzekeraars onverantwoorde risico’s nemen door geld terug te vorderen van zorg die rechtmatig is geleverd? Zo ja, welke actie gaat u hierop ondernemen?

6.)
Welke gevolgen heeft deze actie van de zorgverzekeraars op de continuïteit van zorg voor de tweede helft van dit jaar?

7.)
Hoeveel aanbieders zullen worden geconfronteerd met een strafkorting?

8.)
Hoeveel cliënten hebben deze aanbieders?

9.)
Bij hoeveel van deze organisaties dreigt een cliëntenstop?

10.)
Bij hoeveel van deze organisaties gaat het om cliëntenstops in de palliatief terminale thuiszorg?

11.)
Bij hoeveel van deze organisaties dreigt een wachtlijst te ontstaan?

12.)
Bij hoeveel van deze organisaties dreigen ontslagen te vallen?

13.)
Bij hoeveel van deze organisaties dreigt faillissement en dus discontinuïteit van zorg te ontstaan?

14.)
Bent u nog steeds van mening dat de megabezuiniging dit jaar van 600 miljoen euro op het budget voor verpleging en verzorging niet van invloed is op de genoemde problematiek? Zo ja, graag een uitgebreide toelichting.

15.)
Vorig jaar gokte u erop dat de zorgaanbieders hun tekorten door de bezuiniging van 400 miljoen euro konden aanvullen vanuit hun reserves, denkt u dit jaar weer te kunnen gokken? Zo ja, gaarne een toelichting.

(*) Zorgverzekeraars straffen aanbieders wijkverpleging, 19 juli 2016 Zorgvisie'