Skip to main content

Pvv stelt vragen over verbaasde reactie zorgverzekeraars

Vragen van het lid Agema (PVV) aan de staatssecretaris van VWS over het bericht dat zorgverzekeraars verbaasd zijn over de reactie van Actiz over de wijkverpleging.

1.)
Bent u bekend met het bericht “Zorgverzekeraars verbaasd over reactie Actiz wijkverpleging”? (*)

2.)
Bent u met ons geschokt, dat er in deze reactie van Zorgverzekeraars Nederland alleen de termen: contractafspraken, zorgcontracten, productieafspraken, bovengrenzen, terugvordering en onderuitputting voorkomen?

3.)
Mist u met ons het belang van de ouderen, het belang van de gehandicapten, het belang van de zieken en het belang van de stervenden, waarvoor deze zorg bedoeld is?

4.)
Bent u nog steeds van mening, dat het onderbrengen van de thuiszorg (verpleging en verzorging) bij de zorgverzekeraars in het beste belang van de ouderen, gehandicapten, zieken en stervenden is? Zo ja, graag een uitgebreide toelichting.

5.)
Bent u nog steeds van mening dat de megabezuiniging dit jaar van 600 miljoen euro op het budget voor verpleging en verzorging moet kunnen? Is dit wat u ervan verwacht had? Zo ja, graag een toelichting.

6.)
Vorig jaar gokte u erop dat de zorgaanbieders hun tekorten door de bezuiniging van 400 miljoen euro konden aanvullen vanuit hun reserves. Gaat u echt door met gokken met de zorg voor ouderen, gehandicapten, zieken en stervenden?


(*) https://www.zn.nl/338067458/Nieuwsbericht?newsitemid=1331101696