Skip to main content

PVV stelt vragen over de exorbitante salarissen van bestuurders van de 11 slechtste verpleeghuizen?

Vragen van het lid Agema (PVV) aan de staatssecretaris van VWS over het bericht dat de top van de slecht presterende verpleeghuizen meer verdienen dan de norm.

1.)
Bent u bekend met het bericht: 'Top slechte verpleeghuizen verdient meer dan de norm'? (*)

2.)
Wat is uw oordeel over het feit dat bij zeven van de elf bestuurders van de zorginstellingen op de zwarte lijst, de salarissen hoger waren dan de Balkenendenorm?

3.)
Wat vindt u ervan dat instellingen aanvoeren, dat die hoge inkomens nodig zijn om de beste bestuurders aan te trekken? Vindt u dit met ons een lachertje?

4.)
Vindt u dat de Grootste Graaier, Evert de Glint, zich heeft bewezen als de beste bestuurder voor deze instelling?

5.)
Bent u met ons van mening dat het geld, dat aan deze exorbitante salarissen is uitgegeven, ingezet had moeten worden voor meer aan handen aan het bed? Zo nee, waarom niet?

6.)
Welke actie gaat u ondernemen? Bent u nu eindelijk bereid om deze bestuurders de wacht aan te zeggen?

 

(*) Top slechte verpleeghuizen verdient meer dan de norm, Volkskrant, 26 juli 2016.