Skip to main content

PVV-vragen over gemeenten die juridische grenzen WMO opzoeken

Vragen van het lid Agema (PVV) aan de staatssecretaris van VWS over het bericht dat gemeenten de juridische grenzen van de WMO opzoeken.

1.)
Bent u bekend met het bericht “Gemeenten zoeken juridische grenzen WMO op”? (*)

2.)
Wat is uw mening over de weigering van gemeenten om zich neer te leggen bij de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep over de huishoudelijk hulp en daarnaar te handelen?

3.)
Deelt u de mening van sommige gemeenten, dat de uitspraken van de hoogste bestuursrechter niet overeenkomen met de beleidsinhoudelijke beweging die gemeenten hebben ingezet naar aanleiding van de decentralisaties?

4.) Vindt u het schrappen van zorg ook een “beleidsinhoudelijke” beweging of bent u met ons van mening dat het gewoon het gevolg is van de megabezuiniging?

5.)
Wat is uw oordeel over het feit, dat de VNG vier bijeenkomsten met advocaten heeft georganiseerd voor honderd gemeenten om te bezien hoe onder de uitspraken uit te komen? Moet de VNG er niet gewoon voor zorgen dat de gemeenten de wet uitvoeren? Graag een toelichting.

6.)
Bent u met ons woedend over de uitlatingen van de VNG, dat de oude uren niet teruggegeven hoeven worden aan mensen die geen beroepsprocedure hebben lopen? Zo nee, waarom niet?

7.)
Vindt u het met ons verschrikkelijk dat de VNG stelt: “waarom een bezuiniging terugdraaien die mensen hebben geaccepteerd”? Zo nee, waarom niet?

8.)
Waarom heeft uw ministerie een praktijkteam van de VNG gevraagd de verschillende oplossingsrichtingen te onderzoeken? Waarom niet gewoon de gemeenten dwingen de wet uit te voeren?

9.)
Als uit het onderzoek blijkt dat er geen ruimte is voor de beoogde vernieuwing in de WMO, draait u dan de megabezuiniging terug?

10.)
Bent u nog steeds van mening dat de megabezuiniging op de huishoudelijke hulp moet kunnen? Is dit alles wat u ervan verwacht had? Zo ja, graag een toelichting.

(*) Gemeenten zoeken juridische grenzen WMO op, Zorgvisie, 29 april 2016