Skip to main content

PVV-vragen over gemeenten die optie extra huishoudelijke hulp verhullen

Vragen van het lid Agema (PVV) aan de staatssecretaris van VWS over het bericht “gemeenten verhullen optie extra huishoudelijke hulp"

1.)
Bent u bekend met het bericht “gemeenten verhullen optie extra huishoudelijke hulp"?

2.)
De consumentenbond heeft in mei dit jaar reeds aangegeven dat deze gelden bij gemeenten op de plank bleven liggen. Heeft u naar aanleiding van dat bericht contact met VNG opgenomen? Zo nee, waarom niet?

3.)
Klopt het dat gemeenten het geld van de extra toelage voor huishoudelijke hulp nog steeds in hun zak houden? Zo ja, hoe komt dit?

4.)
Hoeveel thuiszorgmedewerkers hadden hun baan kunnen behouden wanneer gemeenten deze gelden juist hadden besteed?

5.)
De huishoudelijke hulp toelage zou ervoor zorgen dat huishoudelijke hulp voor meer mensen toegankelijk en betaalbaar zou worden bovendien zou de werkgelegenheid behouden worden? Is deze doelstelling volgens u bereikt?

6.)
Bent u met ons van mening dat het belangrijk is dat deze gelden ingezet worden zodat kwetsbare ouderen alsnog extra hulp kunnen krijgen en thuiszorgmedewerkers hun baan kunnen behouden? Kunt u garanderen dat de extra gelden alleen voor deze doeleinden gebruikt worden?