Skip to main content

PVV-vragen over angst voor overlijden bewoners van verpleeghuis Westhoff

Vragen van het lid Agema (PVV) aan de staatssecretaris van VWS over het bericht dat er angst is voor het overlijden van bewoners van verpleeghuis Westhoff.

1.)
Ben u bekend met de berichten “We hadden het anders moeten doen” en “Angst voor overlijden”? (*)

2.)
Wat is uw reactie op de uitspraken van Ben van Gent, zorgbestuurder Florence, dat het besluit om bewoners verplicht te verhuizen wordt teruggedraaid op de ene dag en het bericht dat Florence haar besluit niet intrekt op de andere dag? Bent u met ons van mening, dat dit de onrust onder bewoners alleen maar nog groter maakt?

3.)
Klopt het dat de reden van deze maatregel een tekort aan hoogopgeleid personeel is? Is het bestuur niet verantwoordelijk voor het aannemen van voldoende hoger opgeleid personeel? Hebben ze daar niet voldoende budget voor? Zo ja, wat is de reden daarvan?

4.)
Wat gaat u zeggen tegen al die verdrietige ouderen, uit het lood geslagen personeel en bezorgde familieleden die bang zijn dat bewoners een verhuizing niet overleven? Gaat u in op de uitnodiging van Van Gent om langs te komen en hem in het gezicht te zeggen dat ze een rotte appel zijn?

5.)
Wat is uw reactie op de uitspraak van de zorgbestuurder dat veel verpleeghuisinstellingen niet voor niets in zwaar weer verkeren, dat het overheidsbeleid op veel punten contraproductief is, dat er keer op keer bezuinigd wordt, terwijl het werk alleen maar zwaarder wordt? Wat is uw antwoord op de vraag om te stoppen met die stomme stelselwijzigingen, omdat het personeel overvraagd wordt?

6.)
Bent u met ons van mening, dat niet de bewoners moeten verhuizen, maar dat het bestuur zijn biezen moet pakken, zodat er van dat geld, extra handen aan het bed kunnen worden aangetrokken? Zo nee, waarom niet?

7.)
Wilt u deze vragen zo spoedig mogelijk beantwoorden om een einde aan de onrust te maken?

(*) We hadden het anders moeten doen, Volkskrant, 9 augustus

(*) Angst voor overlijden, Telegraaf, 10 augustus