Skip to main content

Alliade

De Telegraaf schreef op 28 juni: ‘De overheid raakt maar liefst € 1 miljard aan zorggeld kwijt aan instellingen die dubbelcijferige winst maken.’ Twee professoren, Jeroen Suijs en Harrie Verbon, hebben deze mazen in de wetten Wet Normering Topinkomens (WNT), de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi) en het Burgerlijk Wetboek (BW) blootgelegd en ik stel voor alvast een standbeeld voor hen op te richten.

Dít zijn namelijk de lekken, het grote graaien uit de zorgpot, die deze staatssecretaris moet dichten, in plaats van oudjes hun huishoudelijke hulp af te pakken of verzorgingshuizen te sluiten. Zorggeld moet naar de zorg (ik hoor het de VVD net nog zeggen) en niet in de zakken van graaiers.

De nu voorliggende casus Alliade bevestigt namelijk grotendeels dat dit allemaal mag.

Uit de onderzoeken van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) en de Nederlandse zorgautoriteit (Nza) blijkt dat er niet is geconstateerd dat de twee directeuren oneigenlijk materieel voordeel hebben gehaald uit hun dubbelfunctie, dat de transacties marktconform zijn, dat er geen sprake is van schending van het verbod op winstuitkering, dat er sprake is van een ordelijke en controleerbare bedrijfsvoering, dat er geen oneigenlijke sturing was en dat er geen afwijkende bevindingen waren voor wat betreft rechtmatigheid.

Eind goed al goed dan? Nou nee! Het kan wel zo zijn dat het mag dat een directeur en inmiddels ex-directeur naast hun directeursfunctie een serie zorgbedrijven in eigendom hebben waar ze extra inkomsten uit halen, maar het zou niet moeten kunnen. In het geval van Alliade waren er verschillende onderaannemingsconstructies opgezet tussen Alliade en bedrijven uit de Freya Groep. Via deze constructies zouden jaarlijks tonnen omzet hun weg vinden naar de directeuren, oplopend tot 730.000 euro in 2014. Uit alle onderzoeken weten we nog steeds niet of dit klopt en uit de diverse antwoorden op vragen geeft de staatsecretaris aan dit niet te weten. Hoe kan dat? De staatssecretaris zou toch iedere cent die naar de zorg gaat moeten kunnen verantwoorden?

Als mevrouw De Jong niet een klokkenluider was geweest die zo moedig was om het gegoochel met miljoenen euro's door de directeuren van Alliade aanhangig te maken, had dit dus tot in lengte van dagen voort kunnen duren. Hulde voor deze klokkenluider, die de mond is gesnoerd, die is geïntimideerd en die ontslag is aangezegd. Mensen die dit aan het licht brengen moeten we, net als de twee professoren, koesteren en niet op zo’n manier laten behandelen.

Er wordt op dit moment meer onderzoek gedaan en we kijken uit naar de uitkomsten. Iedere euro moet verantwoord worden.

Maar er moet alvast meer gebeuren. Ik heb drie actiepunten. De eerste: elke dag dat dit megalek in het systeem niet gedicht is, zijn bejaarden en gehandicapten de pineut van zorggeld dat in de verkeerde zakken verdwijnt. 1 miljard euro is het equivalent van 20.000 zorgverleners. Ziehier topprioriteit nummer 1 van Van Rijn. Maar wat doet hij? Hij schrijft in zijn brief van 5 september hierover letterlijk: ‘Ik zie daarom geen noodzaak om aanvullende maatregelen te nemen’. Schande voorzitter! De oudjes geen verzorgingshuis meer maar dit lek van 1 miljard euro lekker laten lopen.

Tweede actiepunt. De directeuren, Bleichrodt en Postma, die tot 1 januari aanblijven, wat gaan zij daarna doen? Stappen ze vrolijk weer op de carrousel van disfunctionerende managers? De staatssecretaris heeft me al eens toegezegd dat die doorbroken moet worden, dit lijkt me toch een mooie eerste kans. Uit de zorg met die twee en er nooit meer in terug.

Derde actiepunt. De DPN’ers. De Dubbele-Petten-Netwerkers. We hebben in dit huis aangegeven dat toezichthouders moeten toezichthouden en niet alleen maar rond moeten rijden van bijbaan naar bijbaan omdat ze er zoveel hebben. Een aangenomen amendement Irrgang (van de SP) op het Burgerlijk Wetboek uit 2009 regelt dit. En iedereen snapt de geest hiervan.

Het kan dus niet zo zijn dat leden van de Raad van Toezicht van Alliade, waar de schijn van belangenverstrengeling is vastgesteld, ook mooie functies op VWS toebedeeld krijgen zoals ‘voorzitter van het interventieteam hervorming langdurige zorg’ of lid van de ‘transitiecommissie Sociaal Domein’. De staatssecretaris moet hier wat tegen doen.