Skip to main content

Behandelstop / jeugdhulp / meldplicht

Behandelstops/wachtlijsten
We proberen al jaren kwetsbare kinderen in beeld krijgen en te houden. We maken meldcodes, richtlijnen, verwijsindexen, taskforces, protocollen en noem maar op. Maar voorzitter, als kinderen óp de radar komen, krijgen ze dan wel hulp? Gisteren bleek dat kinderen in Almere de rest van dit jaar vaak geen specialistische hulp meer krijgen. Een behandelstop omdat het geld op is.
Het zijn politieke spelletjes over de rug van kwetsbare kinderen die psychiatrische hulp nodig hebben. En dat is onbegrijpelijk. En onverteerbaar. Ouders zitten met de handen in het haar, omdat ze niet weten wat ze met hun kind aan moeten en dan zegt de gemeente gewoon: helaas pindakaas.


En, ook erg, een zorg die velen hebben geuit tijdens de wetsbehandeling: de gemeente Almere gaat op de stoel van de professional zitten. De gemeente wil dat kinderen worden geschift naar ernstig en minderernstig. Dat kan niet. Daar gaat de professional over en daar rolt simpelweg aantal x en behandeling y uit.
We kunnen hier met z’n allen plannen bedenken om kinderen op de radar te krijgen, maar als gemeenten vervolgens weigeren om kinderen te helpen, sta je als staatssecretaris dus met lege handen. Hij zegt: het mag niet. De wethouder van Almere zegt: ik doe het toch. En dan voorzitter? Wat is de wet dan nog waard? Of je systeemverantwoordelijkheid? Of laat dit weer zien dat de staatssecretaris in rap tempo zijn gezag in het land verliest en worden na de hoogbejaarden en de gehandicapten nu ook de kinderen geofferd?
We weten dat de overheveling gepaard gaat met een absurd hoge bezuiniging en ook dat de staatssecretaris geen rekening houdt met invoeringskosten, maar dat betekent niet dat gemeenten dan maar wachtlijsten kunnen hanteren of behandelstops kunnen invoeren. Ze halen het geld maar ergens anders vandaan. Uit hun geldverslindende kunstsubsidiepotjes, cultuursubsidiepotjes, milieusubsidiepotjes of duurzaamheidssubsidiepotjes. Zo’n gemeente als Almere heeft een begroting van meer dan 750 miljoen euro!
Ik roep de gemeenten die wachtlijsten en behandelstops voor de gespecialiseerde jeugdhulp hanteren, daar nu acuut mee te stoppen. Zeg de staatssecretaris wat je wil, in plaats van spelletjes te spelen over de rug van kwetsbare kinderen! We zijn al vaak genoeg opgeschrikt door familiedrama’s. Stop ermee om deze veel en veel te grote risico’s te nemen.

Meldcode/meldplicht
Voordat de kinderen zorg krijgen moeten ze dus wel op een eerlijk en objectieve wijze in beeld komen. Veel ernstige situaties van mishandeling komen niet of veel te laat in beeld. Veel kinderen krijgen niet de hulp die ze zo hard nodig hebben. We krijgen dat maar niet onder controle.
Wij pleiten al vele jaren voor de invoering van een meldplicht in de vijfde stap van de meldcode. Als je eenmaal bij de vijfde stap bent, is de mishandeling aangetoond en is men tenminste in gesprek erover. De aanscherping van stap vijf in de meldcode is wat ons betreft dan ook niet genoeg. Wij willen een meldplicht als vijfde stap in de meldcode.
Wij zijn het er volstrekt mee oneens dat de term “ernstig” zijn intrede doet en dat professionals dat dan gaan inkleuren. Een begrip als “ernstig” is subjectief en iedereen vindt iets anders ernstig. Daarom wordt “ernstig” ook bepaald door de wet, de wetgever en de wetsprekende macht en is zorgvuldig vastgelegd in het wetboek van strafrecht.
Zaken die op straat als mishandeling worden aangemerkt, zijn dat voor ons ook in de thuissituatie en die moeten niet als minder ernstig worden gezien, bijvoorbeeld als gedacht wordt dat de mishandelaar ermee gestopt is.

Meisjesbesnijdenis
De PVV probeert ook al jaren het probleem van meisjesbesnijdenis op de kaart te zetten. Dat Sylvana Simons van DENK! haar pijlen op mij richt, is absurd. Al mijn inspanningen, voorstellen en moties ten spijt, niemand hier in dit huis steunt de PVV. Hoge minimumstraffen? Geen steun. Hogere maximumstraffen? Geen steun. Daders denaturaliseren en uitzetten? Geen steun. De politie tipgeld laten uitloven voor de opsporing van meisjesbesnijdenis? Geen steun. Het uit hun beroep zetten van artsen die helpen meisjesbesnijdenis uit te voeren? Onvoldoende steun. En nooit, nooit, nooit steun van de PvdA.
Ik vind het dus wonderlijk dat collega Volp met een actieplan is gekomen. Alle goede bedoelingen ten spijt, het zijn elf flutpunten waarbij er niet opgetreden wordt tegen de daders. Wederom wordt er weggekeken van de daders. Daders afkomstig uit moslimlanden. Daders die de rechten van vrouwen niet erg hoog in het vaandel hebben staan. Daders voor wie deze verminking de normaalste zaak van de wereld is. Het is jammer dat de PvdA daarvan wegkijkt.