Skip to main content

Debat over niet uitvoeren van de motie over een bezettingsnorm in verpleeghuizen

Dit debat moet, 2 jaar na de ronduit schrijnende ontboezemingen van de heer Oude Nijhuis, gaan over de kwaliteit van zorg in onze verpleeghuizen, of beter gezegd: het uitblijven daarvan. Er is nog geen begin van een verbetering. Uitdroging, ondervoeding, doorligwonden, drogeren, vastbinden of verpieteren, het is aan de orde van de dag. Sterker nog, de huizen die het wel goed voor elkaar hadden, zakken nu ook door de bodem.


Recentelijk is er wel één en ander veranderd. Sinds de publicatie van de Zwarte Lijst met de slechtst presterende verpleeghuizen, is de staatssecretaris-die-niet-kon-vallen, zijn vrienden in het veld kwijt. De ActiZzen van deze wereld, die zonder morren akkoord gingen met het sluiten van de verzorgingshuizen, het zo goed als volledig opheffen van de dagbesteding en de forse bezuinigingen op de wijkverpleging en wijkziekenverzorging, zijn nu ineens wel boos, omdat Van Rijn het waagde de Zwarte Lijst te openbaren. Hoe durfde hij! Imago, daar gaat het de zorgbobo’s om. En dus verliest Van Rijn in hard tempo zijn gezag.


Hij wordt stuurloos. Zijn vrienden van toen weigerden nog langer informatie over basisveiligheid te verstrekken aan de Inspectie, welke onder de directe verantwoordelijkheid van de staatssecretaris valt. Boze zorgbobo’s die politieke spelletjes spelen over de rug van hoogbejaarde dementerenden die even klassikaal platgedruppeld worden met een rondje Haldol in de koffie.


Volgens ons kan ook driekwart van de administratie weg uit de zorg, maar niet de informatieverstrekking aan de inspectie over basisveiligheid. Dat is informatie over bijvoorbeeld drogeren, vastbinden, ondervoeding, uitdroging en doorligwonden. Die gegevens zeggen juist heel veel. Ze zeggen veel over de kwaliteit van zorg en veel over de personeelsdruk. Want zo goed als alle kwaliteitsproblemen in de zorg zijn te wijten aan een tekort aan personeel. Díe informatie, als chantagemiddel inzetten, dat is ONACCEPTABEL. Gisteren heeft ActiZ, na de ophef, eieren voor zijn geld gekozen, maar voor hoe lang. Boze zorgbobo’s wil je echt niet tegen je hebben.


Een bewoner die onrustig is, die geef je geen druppeltjes in de koffie, die bindt je niet vast. Nee, die geef je aandacht, met voldoende collega’s. Deze staatssecretaris laat het gebeuren, hij staat erbij en kijkt ernaar.
Een bewoner die niet meer zelfstandig kan eten en drinken, die moet geholpen worden met eten en drinken. Maar te weinig personeel. Deze staatssecretaris laat het gebeuren, hij staat erbij en kijkt ernaar.


Deze staatssecretaris staat erbij kijkt ernaar. Maar wanneer pakt hij de controle terug? Het is zo simpel. Goede zorg, niets meer en niets minder. Goede zorg lever je met collega’s. Niet zonder. Die lever je met goed opgeleide, gemotiveerde en betrokken collega’s.


Er is meer en hoger opgeleid personeel nodig en dat is precies waar de Agemagelden ooit voor bedoeld waren. Voor 600 miljoen euro hadden we 12.000 extra medewerkers, maar met het Kunduzakkoord konden ze weer hun biezen pakken.


En onze wet voor rechten voor bewoners van instellingen, ooit omarmd door de staatssecretaris als zijn belangrijkste speerpunt in het verbeteren van de kwaliteit, maar hop het werd de prullenbak ingegooid door de PvdA en D66.
Leijtens bezettingsnorm klinkt goed, eerlijk is eerlijk, maar ik ben er niet gerust op. Leijten verwijst naar de norm in de Kinderopvang, maar woongroepen in de ouderenzorg zijn lang niet zo homogeen als in de kinderopvang (waar overigens ook met de norm van 2 op 8-12 kinderen wordt geknoeid). Ik ben daarom ook bang dat Leijtens norm van 2 verpleegkundigen op 8 bewoners veel te vaak veel te weinig is, wat weer onverantwoorde risico’s met zich meebrengt.


Weer was hij even helemaal stuurloos voorzitter, de staatssecretaris. Maar dan is er altijd nog één persoon die hem een reddingsboei toewerpt. Minister Schippers. Wat een timing voorzitter. Om jaloers op te zijn. Net wanneer Van Rijn kopje onder dreigt te gaan, gooit zíj het bommetje van Voltooid Leven de Arena in. Briljant. Maar voor hoe lang is Van Rijn gered?


Hij moet werk maken van zijn belofte voor betere verpleeghuiszorg. Extra handen aan het bed. Niet alleen een voorgenomen extra bezuiniging schrappen, maar juist een extra geld regelen. Regel het, kom in controle, of ga weg. Laat niet de allerzwakste de dupe worden van zorgbobo’s die meer affiniteit hebben met hun imago dan met hun hoogbejaarde, dementerende bewoners.