Skip to main content

PVV-vragen over het bericht dat de ouderenzorg verstopt raakt

Vragen van het lid Agema (PVV) aan de staatssecretaris van VWS over het bericht dat de ouderenzorg verstopt raakt(*):

1.)
Bent u bekend met de uitzending van Max Meldpunt met de titel "Ouderenzorg raakt verstopt"?

2.)
Wat was de groeiruimte voor de contracteerruimte van de AWBZ in 2010?
Wat was de groeiruimte voor de contracteerruimte van de AWBZ in 2011? (Verlaagd naar 595 miljoen euro)
Wat was de groeiruimte voor de contracteerruimte van de AWBZ in 2012? (Verlaagd naar 455 miljoen euro, zie Beleidsregel CA-300-505, van de Nederlandse Zorgautoriteit)
Wat was de groeiruimte voor de contracteerruimte van de AWBZ in 2013? (Verlaagd naar 250 miljoen euro, zie Beleidsregel CA-300-571, van de Nederlandse Zorgautoriteit)
Wat was de groeiruimte voor de contracteerruimte van de AWBZ in 2014? (Verlaagd naar 225 miljoen euro, zie Beleidsregel CA-300-593, van de Nederlandse Zorgautoriteit)
Wat was de groeiruimte voor de contracteerruimte van de Wlz in 2015? (Verlaagd naar 140 miljoen euro)
Was is de groeiruimte voor de contracteerruimte van de Wlz in 2016? (Verlaagd naar 90 miljoen euro)
Wat is de groeiruimte voor de contracteerruimte van de Wlz in 2017? (Verlaagd naar 50 miljoen euro)
Wat is de groeiruimte voor de contracteerruimte van de Wlz in 2018?
Wat is de groeiruimte voor de contracteerruimte van de Wlz in 2019?
Wat is de groeiruimte voor de contracteerruimte van de Wlz in 2020?
Wat is de groeiruimte voor de contracteerruimte van de Wlz in 2021?

3.)
Wat is uw oordeel over het feit dat er nu al 6000 thuiswonende ouderen met een hoge zorgzwaarte-indicatie (ZZP5 en hoger) op de wachtlijst staan van een verpleeghuis?

4.)
Waarop is de raming gebaseerd waarnaar in de uitzending wordt verwezen (uw brief van 5 juli 2016 met bijlage 153198-LZ) over de ontwikkeling van het aantal verpleeghuizen en de raming voor de toekomst?

5.)
Hoe rijmt u het dat hoewel de raming laat zien dat het aantal plekken gemiddeld met 1000 per jaar zal stijgen, de groeiruimte voor de Wlz steeds verder afneemt?

6.)
Hoe rijmt u de fors afnemende groeiruimte met de groei van het aantal mensen met een Wlz-indicatie de komende jaren, daar de komende veertien jaar (tot 2030) het aantal 70-plussers met 50 procent zal groeien?

7.)
Klopt het dat de groeiruimte voor de contracteerruimte van de AWBZ/Wlz niets meer is dan een knop om aan te draaien en dat de hoogte ervan nergens op gebaseerd is?

8.)
Klopt het dat als in 2010 nog werd gedacht dat de contracteerruimte zou groeien met zo'n 600 miljoen euro per jaar, dan zou de AWBZ groeien naar zo'n 23,5 + 18 miljard is 41,5 miljard euro in 2040? Dat zou zeer alarmerend zijn toch?
Klopt het dat als toen gerekend was met een groeiruimte van 50 miljoen euro per jaar dan zou de AWBZ groeien naar 23,5 + 1,5 is 25 miljard euro per jaar in 2040? Zo nee, hoe zou deze som er dan precies uitzien? Dat zou helemaal niet alarmerend zijn toch?

9.)
Begrijpt u ons bezwaar tegen het werken met een bedrag voor groeiruimte die nergens op gebaseerd is?

10.)
Kunt u een tabel geven van de reële groeiruimte van de contracteerruimte voor de Wlz over de jaren 2017 tot 2040 die gebaseerd is op een reële schatting van de toename van het aantal mensen met een Wlz-indicatie?

11.)
Kunt u deze vragen beantwoorden voor de begrotingsbehandeling?

(*) Uitzending Max Meldpunt, Omroep max, 6 oktober 2016.