Skip to main content

PVV-vragen over het bericht dat zorgcentrum Huis in de Duinen onder verscherpt toezicht is gesteld.

1.)
Bent u bekend met het bericht: 'Inspectie verscherpt toezicht zorgcentrum Huis in de Duinen'? (*)

2.)
Hoe kan het, dat hoewel de IGZ in juli 2015 constateerde dat er niet werd voldaan aan maar liefst zes normen met betrekking tot een veilige leefomgeving en medicatieveiligheid, zij na een paar gesprekjes met het bestuur in januari 2016 besloten dat er geen verscherpt toezicht of bestuursrechtelijke maatregelen werd genomen?

3.)
Waaruit bestond die verbeterkracht en de verbeterslagen, die de reden waren om Huis in de Duinen niet onder verscherpt toezicht stellen?

4.)
Hoe kan het dat een jaar later Huis in de Duinen nog slechter presteerde en niet voldeed aan elf van de vijftien beoordeelde normen? Wat zegt dat over de eerdere oordelen van de IGZ?

5.)
Hoe kan het, dat ruim 8 jaar lang diverse bewindspersonen, inclusief uzelf, een gevaarlijke toestand voor bewoners en personeel hebben laten voortbestaan?

6.)
Vind u zelf dat u voldaan heeft aan de verwachting die u wekte met uw antwoord op onze recente Kamervragen van april dit jaar toen u schreef dat de familieleden van bewoners van Huis in de Duinen van u mogen verwachten dat erop wordt toegezien dat de kwaliteit van zorg er op peil is? Vindt u zelf dat u aan deze verwachting heeft voldaan? Zo ja, graag een toelichting. Zo nee, welke actie gaat u nu alsnog ondernemen richting bewoners en familie? (*)

7.)
Bent u van mening dat de huidige interimbestuurder de juiste persoon op de juiste plaats is, aangezien de vorige organisatie waar zij tot juni 2016 in de raad van toezicht zat op 19 oktober ook onder verscherpt toezicht is gesteld?

8.)
Op welke wijze gaat u de carrousel van disfunctionerende managers nu eens doorbreken zoals u eerder al toezegde?

(*) Inspectie verscherpt toezicht zorgcentrum Huis in de Duinen, Algemeen Dagblad, 24 oktober.
(*) 954874-149256-IGZ, 22 april 2016