Skip to main content

PVV-vragen over het meten van de kwaliteit van verpleeghuizen door de inspectie

Vragen van het lid Agema (PVV) aan de staatssecretaris van VWS over het bericht van Actiz, dat de Inspectie niet altijd de goede vragen stelt als het gaat om de kwaliteit in verpleeghuizen en dat de Inspectie hierop via een reactie in de media stelt dat ActiZ de kwaliteitsindicatoren zelf bepaalt.

1.)
Bent u bekend met het bericht: 'Actiz-Inspectie stelt niet altijd de goede vragen' en de reactie van de IGZ hierop middels de tweet: 'Niet de IGZ maar Actiz heeft - samen met andere partijen - de indicatoren voor kwaliteit van zorg bepaald'? (*) (**)

2.)
Wat is uw oordeel over het gekissebis tussen Actiz en de IGZ via de media? Hoe helpt dit de kwaliteit van zorg voor al die kwetsbare mensen in de verpleeghuizen?

3.)
Wat is uw rol in dit toneelstuk? Heeft u de regie nog wel, waar het gaat om de verbetering van de kwaliteit van zorg in de verpleeghuizen? Graag een toelichting.

4.)
Wie hebben nu eigenlijk die indicatoren voor kwaliteit van zorg bepaald? Zijn dit inderdaad Actiz en andere partijen? Zo ja, is dat dan niet een gevalletje slager keurt het eigen vlees?

5.)
Was de IGZ dan één van de andere partijen? Zo nee, waarom niet? Moet de IGZ hier niet het voortouw in nemen als onafhankelijk toezichtsorgaan?

6.)
Wanneer gaat u nu een keer de regie nemen?

(*) https://www.zorgvisie.nl/Kwaliteit/Nieuws/2016/11/ActiZ-Inspectie-stelt-niet-altijd-de-goede-vragen/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter

(**) https://twitter.com/igznl/status/800599661572718592