Skip to main content

PVV-vragen over hoogbejaard echtpaar door zorg gedwongen tot latrelatie

Vragen van het lid Agema (PVV) aan de staatssecretaris van VWS over het bericht dat een hoogbejaard echtpaar na 70 jaar, door hun zorgsituatie, tegen hun wil in, gedwongen niet meer samenwoont.

1.)
Bent u bekend met het bericht: 'Na 70 jaar apart slapen. Zorg dwingt hoogbejaard echtpaar tot latrelatie'? (*)

2.)
Wat is er overgebleven van uw toezeggingen dat oudere echtparen nooit gescheiden zullen worden als gevolg van hun zorgbehoefte en altijd samen moet kunnen blijven?

3.)
Deelt u de mening dat het een beschaafd land niet past om een echtpaar dat al 70 jaar samen is, vanwege de nodige zorg voor één van de twee, in de nadagen van hun leven te scheiden?

4.)
Wat gaat u doen om ervoor te zorgen dat deze nog steeds verliefde echtelieden weer wel elke dag samen kunnen slapen?

(*) Na 70 jaar apart slapen. Zorg dwingt hoogbejaard echtpaar tot latrelatie, Telegraaf, 5 januari 2017