Skip to main content

PVV-vragen over twijfels bij het overlijden van een jongen in een instelling

Vragen van de leden Agema en Helder (beiden PVV) aan de demissionaire staatssecretarissen van VWS en VenJ naar aanleiding van twijfels bij het overlijden van een jongen in een instelling.

1.)
Bent u bekend met de uitzending van RTL Late Night van 18 april 2017(*)?

2.)
Is het in de uitzending besproken overlijden van een jongen in een instelling niet typisch een overlijden dat middels de NODO (niet oorspronkelijke doodsoorzaak) procedure opgehelderd had kunnen worden, in plaats van dat men nu in het duister tast over de oorzaak van het overlijden van deze jongen? Zo nee, waarom niet?

3.)
Deelt u de mening dat het onverteerbaar is dat de nabestaanden van deze jongen niet weten wat de precieze toedracht van het overlijden van deze jongen is?

4.)
Hoe staat het met de financiering van de NODO-procedure? Welk ministerie is nu verantwoordelijk en neemt de verantwoordelijkheid ook? Hoe groot is het budget voor de NODO-procedure? Is dat toereikend?

5.)
Is in voornoemde casus de NODO-procedure overwogen danwel aangeboden? Zo nee, waarom niet?

6.)
Klopt het dat in één dag 20 gevallen van een vermoedelijk niet natuurlijk overlijden door nabestaanden aangemeld zijn? Hoe gaat u deze onderzoeken begeleiden en mogelijk maken?

(*) RTL Late Night, 18 april 2017