Skip to main content

PVV-vragen over het bericht: 'Opa Penning overlijdt door inschattingsfout'.

Vragen van het lid Agema (PVV) aan de staatssecretaris van VWS over het bericht: 'Opa Penning overlijdt door inschattingsfout':

1.)
Bent u bekend met het bericht: 'Opa Penning overlijdt door inschattingfout'(*)?

2.)
Waarom zijn (exact dezelfde) verbeterpunten na het eerdere sterfgeval niet gelijk doorgevoerd? Vindt u dat niet wrang voor de nabestaanden van meneer Penning?

3.)
Heeft de Inspectie gefaald in haar toezichthoudende taak? Bent u bereidt dit te onderzoeken? Zo nee, waarom niet?

4.)
Is de inschattingsfout bij meneer Penning mede een gevolg van de hoge werkdruk en het tekort aan (goed opgeleide) medewerkers?

5.)
Zo nee, denkt u niet dat de kans groter is dat een dodelijke aanval door een medebewoner, zoals meneer Penning vermoedelijk overkomen is, beter te voorkomen is, als er op dit moment wel al een bezettingsnorm van minimaal 2 medewerkers op 8 bewoners zou zijn?

(*) Trouw, 6 mei 2017