Skip to main content

PVV-vragen over zorgketens voor kwetsbare ouderen die aan alle kanten kraken.

Vragen van het lid Agema (PVV) aan de staatssecretaris van VWS over het bericht dat zorgketens voor kwetsbare ouderen aan alle kanten kraken:

1.)
Bent u bekend met het artikel: ‘Ketenzorg kwetsbare ouderen kraakt aan alle kanten’? (*)

2.)
Hoe kan het dat de situatie nog steeds nijpender wordt, terwijl SIGRA al in april 2015 waarschuwde voor knelpunten in de doorstroming van patiënten die (soms tijdelijk) niet langer thuis kunnen wonen na een voorval thuis of een ziekenhuisopname?

3.)
Welke acties zijn er sindsdien genomen en waarom blijft het resultaat van die acties onvoldoende?

4.)
Bent u bereid uit te zoeken hoeveel ouderen momenteel niet op de juiste plek verblijven? Zo nee, waarom niet?

5.)
Bent u met ons van mening dat de verzorgingshuizen nooit gesloten hadden mogen worden omdat dit een ook goede plek was voor tijdelijke opname na een ziekenhuisopname?

(*) Skipr, 8 mei 2016