Skip to main content

PVV-vragen over het niet vergoeden van een medicijn tegen taaislijmziekte

Vragen van de leden Gerbrands (PVV) en Agema (PVV) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het niet vergoeden van een medicijn tegen taaislijmziekte:

1.)
Bent u op de hoogte van de online actie ‘Orkambi in het basispakket’ en de ruim 76.000 ondersteunende handtekeningen (*)? Zo ja, wat is daarop uw reactie?

2.)
Waarom ontneemt u 750 cystische fibrose (CF) patiënten in Nederland de kans op een beter en langer leven?

3.)
Welk alternatief kunt u CF-patiënten bieden?

4.)
Is in de overwegingen ook meegenomen dat naast een verbeterde longfunctie CF-patiënten ook minder vaak opgenomen worden, minder vermoeid zijn en een vermindering van diabetes ervaren? Zo nee, waarom niet?

5.)
Kunt u een overzicht geven van alle landen waar Orkambi wel vergoed wordt?

6.)
Wat is het aandeel van Orkambi op het totale geneesmiddelenbudget?

7.)
Bent u met ons van mening dat er een ander procedure moet komen voor het beoordelen van weesgeneesmiddelen zodat we niet elk jaar dezelfde discussie over vergoeding hoeven te voeren?

8.)
Klopt het dat fabrikant Vertex een significante korting heeft aangeboden op de lijstprijs van 170.000 euro?

9.)
Wanneer gaat u op het aanbod van de fabrikant Vertex in om weer verder te onderhandelen?

10.)
Kunt u deze vragen beantwoorden voor het AO Pakketbeheer van 22 juni 2017?

(*) https://www.petities24.com/orkambi_in_het_basispakket