Skip to main content

PVV-vragen over het bericht dat zorginstellingen verontrustend vaak verlies leiden

Vragen van het lid Agema (PVV) aan de staatssecretaris van VWS over het bericht dat zorginstellingen verontrustend vaak verlies leiden.

1.)
Bent u bekend met het artikel: ‘Verontrustend vaak lijden zorginstellingen verlies: 40% in de rode cijfers’(*)?

2.)
Hoeveel thuiszorgorganisaties gingen in 2015 en 2016 failliet door te lage tarieven?

3.)
Hoe gaat u zorgen dat de thuiszorg in zijn geheel overeind blijft en kwetsbare ouderen in de toekomst nog zorg kunnen ontvangen?

4.)
Klopt het dat de personele kosten in de ouderenzorg oplopen omdat de uitstroom van personeel groter is dan de instroom en dit opgevuld wordt met dure uitzendkrachten? Zo nee, waarom klopt dit niet? Zo nee, komt dit niet voor dan?

5.)
Hoe gaat u ervoor zorgen dat de 400 miljoen euro extra voor een minimale bezetting in de verpleeghuizen, besteedt gaat worden aan meer personeel in plaats van aan het verbeteren van de financiële positie van instellingen? Hoe kunt u dit controleren?

6.)
Klopt het dat banken extra rente zullen gaan vragen van zorginstellingen die de 1,5% winstnorm niet halen? Deelt u de mening dat geld dat voor zorg bedoeld is, aan zorg uitgegeven moet worden en niet verloren mag gaan in een gebrekkige bedrijfsvoering?

7.)
Worden zorgafhankelijke ouderen zo niet de dupe van het systeem als er hierdoor te weinig zorgverleners aan het bed staan?

(*) Volkskrant, 5 september 2017