Skip to main content

PVV-vragen over het bericht dat stervende patiënten overgeplaatst worden om het sterftecijfer laag te houden.

Vragen van de leden Gerbrands en Agema (beiden PVV) aan de minister en staatssecretaris van VWS over het bericht dat stervende patiënten overgeplaatst worden om het sterftecijfer laag te houden.

1.)
Wat is uw reactie op het bericht ‘Dokter Sander is kwaad: Deze stervende vrouw heeft goede zorg nodig’(*)?

2.)
Bent u met ons van mening dat het schokkend is dat er door ziekenhuizen met stervende patiënten gezeuld wordt om het sterftecijfer laag te houden?

3.)
Deelt u de mening dat er hiermee weer een mantra van de staatssecretaris, dat iedereen mag sterven waar hij of zij wenst, naar het rijk der fabelen is verhuisd? Zo nee, waarom regelt u dan niet goed dat stervenden niet tussen de spaken van het systeem vallen als ze nog steeds niet mogen sterven waar ze wensen?

4.)
Blijkt hieruit niet dat de Inspectie tekort schiet in haar toezicht op palliatieve zorg? Zo nee waarom niet?

5.)
Wat gaat u doen om dit soort beschamende situaties te voorkomen?

6.)
Welke sancties kunt u ziekenhuizen opleggen die op deze manier de sterftecijfers proberen te beïnvloeden?

7.)
Bent u bereid te onderzoeken hoe vaak deze praktijken voorkomen en in welke ziekenhuizen? Zo ja op welke termijn? Zo nee waarom niet?

(*) Vrouw.nl, 11 september 2017
https://vrouw.nl/artikel/lezerscolumn/47139/dokter-sander-is-kwaad-deze-stervende-vrouw-heeft-goede-zorg-nodig