Skip to main content

PVV-vragen over toenemende wachttijd voor een plaats in verpleeghuis

Vragen van het lid Agema (PVV) aan de staatssecretaris van VWS over het bericht dat de wachttijden voor een plaats in een verpleeghuis toenemen.

1.)
Bent u bekend met het bericht “de wachttijden voor een plaats in een verpleeghuis nemen toe. Er is een situatie ontstaan waar dringend iets aan moet worden gedaan”(*)?

2.)
Klopt het dat de wachttijden toenemen door het aantal acute plaatsingen?

3.)
Bent u bereid te onderzoeken hoe vaak het voorkomt dat dementerenden afzien van een wlz-indicatie voor een verpleeghuisplek, omdat de eigen bijdrage hoger is? Zo nee, waarom niet?

4.)
Het kan toch niet de bedoeling zijn dat de wachttijden voor mensen die wel een wlz-indicatie hebben en wachten op een verpleeghuisplek nog langer worden, door deze acute plaatsingen? Hoe gaat u dit oplossen?

5.)
U kunt toch niet verkopen dat mensen voor dezelfde, soms zelfs voor minder zorg, meer geld moeten betalen? Welke actie gaat u ondernemen om te voorkomen dat mensen meer geld gaan betalen voor minder zorg?

(*) medisch contact, 14 september 2017