Skip to main content

PVV-vragen over het bericht ‘het nieuwe product van kinderbeschermers is intimidatie

Vragen van het lid Agema (PVV) aan de staatssecretaris van VWS over het bericht ‘het nieuwe product van kinderbeschermers is intimidatie’

1.)
Bent u bekend met het artikel ‘het nieuwe product van kinderbeschermers is intimidatie’(*)?

2.)
Vindt u het wenselijk dat er drangmaatregelen als een product gebruikt worden?

3.)
Klopt het dat drang als een soort tussenvorm is ontstaan onder de nieuwe jeugdwet zodat het lijkt alsof het aantal gedwongen maatregelen daalt? Past de drangmaatregel beter in het inkoopbeleid van gemeenten?

4.)
Het aantal jeugdbeschermingsmaatregelen daalde met 2% over de gehele linie, het aantal ondertoezichtstellingen zelfs met 5%, komt dit door de drangmaatregel? Zo nee, waarom niet?

5.)
Hoe vaak is in 2015, 2016 en in de eerste helft van 2017 de drangmaatregel toegepast?

6.)
Bent u met ons eens dat het verschrikkelijk is dat organisaties in drang een nieuwe manier van geld verdienen zien over de rug van ouders en kinderen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe gaat u voorkomen dat onschuldige ouders en kinderen hiervan de dupe worden?

7.)
Bent u met ons van mening dat alleen een rechter mag bepalen of een kind uit huis geplaatst wordt? Zo nee, waarom niet?

8.)
Bent u bereid om tot op de bodem uit te zoeken of hier sprake is van organisaties die een gat in de markt gevonden hebben in het onnodig toepassen van de drangmaatregel? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke manier?

9.)
Kunt u deze vragen beantwoorden voor het wgo jeugd van 4 december 2017?

(*) Follow the money, 21 september 2017