Skip to main content

PVV-vragen over het bericht dat de gemeente Eindhoven met het criterium ‘schoon huis’ wil gaan werken

Vragen van het lid Agema (PVV) aan de staatssecretaris van VWS over het bericht dat de gemeente Eindhoven met het criterium ‘schoon huis’ wil gaan werken, terwijl jurisprudentie aangeeft dat dit niet mag:

1.)
Bent u bekend met het artikel: ‘Zuidzorg teleurgesteld door collegebesluit: “Zonder korting minder werk”? (*)

2.)
Klopt het dat de gemeente Eindhoven een ‘schoon huis’ als prestatie-criterium wil gaan invoeren? Zo ja, wat gaat u hiertegen ondernemen?

3.)
Bent u ervan op de hoogte dat de Rechtbank Amsterdam onlangs oordeelde dat het criterium “schoon en leefbaar” huis niet door een thuiszorgorganisatie gehanteerd mag worden?

4.)
Hoe gaat u bewerkstellingen dat noch de gemeente Eindhoven noch andere gemeenten dit criterium hanteren danwel gaan hanteren?

5.)
Denk u dat als de Huishoudelijke Hulp Toelage in Eindhoven wegvalt, de 670 betrokken ouderen een dusdanige inkomenspositie hebben dat ze tussen de 22,50 en 24 euro per uur voor huishoudelijke hulp kunnen betalen? Zo nee, vindt u dit gevolg met ons niet erg verdrietig?

6.)
Vindt u het ook raar dat daar waar huishoudelijke hulp medewerkers nu nog een dankbare baan hebben, dat hetzelfde geld waar zij nu nog van betaald worden, straks gebruikt wordt om een onzeker aantal andere mensen uit de bijstand te krijgen?

(*) Eindhovens dagblad, 3 oktober 2017