Skip to main content

PVV-vragen over MRI-onderzoek door het Spinoza Centre (AMC)

Vragen van de leden Agema en Beertema (beiden PVV) aan de minister voor MZ en de minister van OCW over MRI-onderzoek door het Spinoza Centre (AMC):

1.)
Wat vindt u van de oproep voor een MRI-onderzoek in opdracht van de Vrije Universiteit, met een beloning van 25 euro voor mensen met een sterke mening over vluchtelingen (*)?

2.)
Deelt u onze mening dat het bizar is om hersenactiviteiten te meten aan de hand van politieke of maatschappelijke vraagstukken?

3.)
Kunt u uitleggen welk doel een dergelijk onderzoek dient en of hier subsidie mee gemoeid is?

4.)
Bent u bereid aan deze praktijken een einde te maken en een zinvollere besteding te zoeken voor het medisch personeel en de medische apparatuur?

(*) Geenstijl, 15 november 2018
https://www.geenstijl.nl/5144825/geld-voor-guurders/