Skip to main content

Wilders: Historische dag PVV

“Het strengste asielbeleid ooit, de Vreemdelingenwet tijdelijk buiten werking, een Asielcrisiswet, de intrekking van de Spreidingswet, grenscontroles, een wettelijke verbod op voorrang van sociale huurwoningen voor statushouders, een asiel opt-out bij de EU, we hebben zo ongeveer al onze asielvoorstellen in het Hoofdlijnenakkoord gekregen’’, aldus een trotse PVV-fractievoorzitter Geert Wilders.

Wilders: “En daarnaast daalt het eigen risico in de zorg van 385 euro naar 165 euro per jaar, wordt er 600 miljoen euro geïnvesteerd in de ouderenzorg en worden er miljarden besteed aan lastenverlichting voor hardwerkende Nederlanders. Ook wordt accijnsverlaging op brandstoffen met een jaar verlengd!”

Wilders: “Wat ben ik trots op dit pakket! Nederlanders weer op 1! En de PVV in het centrum van de macht. We doen het voor onze kiezers, voor ons land. Wat een prachtige dag!’’

Nederland is er klaar mee

Geert Wilders: ‘‘Dat krijg je ervan, bestuurders en politici die jarenlang wegkeken.

Jullie lieten onze grenzen wagenwijd openstaan voor antisemieten, voor mensen die onze cultuur haten, die onze normen niet delen, die zich superieur aan ons achten en onze samenleving nu met geweld afbreken.

Jullie verketterden vanuit jullie ivoren torens de mensen die hiervoor wél waarschuwden.

Wat kregen jullie ongelijk.

Wat moeten jullie je schamen.

En nu het te laat is spreken jullie, die dit allemaal hebben toegestaan en veroorzaakt, er schande van. Maar jullie en niemand anders dan jullie, zijn de veroorzakers hiervan.

Jullie tranen zijn krokodillentranen. En niet diegene die hiervoor waarschuwden maar jullie - de verdwaalde cultuurrelativisten - blijken de echte valse profeten te zijn.

Nederland is er klaar mee!’’

Waarom laten we ze Nederland kapot maken?

Geert Wilders: ‘‘Wanneer heeft de Nederlandse bevolking gestemd om al die jodenhaters met stokken en baarden hier binnen te laten? In welk verkiezingsprogramma stond dat? Waarom laten we ze Nederland kapot maken??’’