Skip to main content

Hugo de Jonge kan niks! PVV stelt 81 Kamervragen aan coronaminister

Geert Wilders is coronaminister Hugo de Jonge zat en stelt daarom vandaag twaalf sets Kamervragen samen met zorgwoordvoerder Fleur Agema.

Wilders: “Alles mislukt bij deze man. Van apps tot bron- en contactonderzoek, van het niet hebben van genoeg beschermingsmiddelen tot het niet veilig houden van zorgmedewerkers. Alles mislukt! Zorgmedewerkers zijn de dupe. Het kan zo niet langer.”

Agema: “In de verpleeghuizen werd gewerkt zonder mondkapjes, omdat Van Dissel zelf vond dat ze niet werkten. Er zijn 17.500 zorgmedewerkers besmet geraakt. Een deel van hen heeft nog klachten. Mijn hart huilt.”

Set 1
Vragen van de leden Wilders en Agema (beiden PVV) aan de minister van VWS over het bericht dat het aantal besmettingen met corona de afgelopen twee weken is gedaald.

1.)
Bent u bekend met het bericht dat het aantal besmettingen met corona afgelopen week is gedaald? (*)

2.)
Als het aantal besmettingen afgelopen week met 2,5 procent daalde en een week eerder met 3,5 procent, waarom was het reproductiegetal dan vorige week boven de 1 en deze week 1?

(*) NOS.nl, 25 augustus
 

Set 2
Vragen van de leden Wilders en Agema (beiden PVV) naar aanleiding van de uitspraak van de directeur van het RIVM tijdens de Technische Briefing van 11 augustus dat de besmettingen met corona in Dokkum “evident“ buiten gebeurd zouden zijn.

1.)
Bent u bekend met de uitspraken van de directeur van het RIVM tijdens de Technische Briefing van 11 augustus jongstleden dat de besmettingen met corona In Dokkum “evident” buiten gebeurd zouden zijn?

2.)
Bent u bekend met het feit dat de directeur van het RIVM, de heer Van Dissel, zijn uitspraak slechts baseerde op mediaberichten en niet op wetenschappelijke, peer reviewed onderzoeken? (*)

3.)
Bent u bekend met het feit dat GGD Fryslan geen “evident” bewijs hiervoor had, te meer omdat de jongeren ook samen binnen in de kroeg waren geweest? (**)

4.)
Deelt u de mening dat de directeur van het RIVM deze casus eerst had moeten onderzoeken alvorens hij de conclusie trok dat de jongeren buiten waren besmet?

5.)
Waarom moeten van de directeur van het RIVM anderen (wetenschappers van over de hele wereld) altijd eerst hun zaakjes op orde hebben zoals peer reviewed onderzoeken en kan hij feitenvrij de verkeerde conclusies trekken?

6.)
Deelt u de mening dat de directeur van het RIVM deze conclusie niet zomaar had mogen trekken?

7.)
Zo ja, wat zijn de consequenties voor hem?

8.)
Zo nee, waar zijn de wetenschappelijk peer reviewed bewijzen voor deze uitspraken van de directeur van het RIVM ?

(*) Technische Briefing, commissie VWS, Tweede Kamer, 11 augustus 2020.
(**) https://noordernieuws.nl/friesland/ggd-geen-nieuwe-coronagevallen-in-dokkum-mogelijk-komende-dagen-wel-toename-88789
 

Set 3
Vragen van de leden Wilders en Agema (beiden PVV) aan de minister van VWS over het bericht dat een onderzoeker stelt dat bij de uitbraak van corona in een zorginstelling de ventilatie vrijwel zeker een rol heeft gespeeld.

1.)
Wat is uw reactie op de conclusies van de onderzoeker in de uitzending van het televisieprogramma Op1 waarin een onderzoeker stelt dat het vrijwel zeker is dat de ventilatie een rol speelde bij de besmetting met corona in een zorginstelling in Maassluis? (*)

2.)
Wat is uw reactie op het feit dat het coronavirus in aanzienlijke mate werd aangetroffen op de ventilatieapparatuur?

3.)
Wat is uw reactie op het persbericht van de GGD Rotterdam-Rijnmond van diezelfde dag dat zij op basis van het onderzoek die conclusies niet waarschijnlijk achten?

4.)
Hoe kan de GGD Rotterdam-Rijnmond deze conclusies trekken als de onderzoeken nog niet openbaar zijn?

5.)
Per wanneer worden deze onderzoeken openbaar zodat de Kamer (de regering regeert en de kamer controleert) haar controlerende taak kan uitvoeren?

(*)Televisie-uitzending Op1, 11 augustus 2020

Set 4
Vragen van de leden Wilders en Agema (beiden PVV) over het bericht dat uit een antistoffentest in een verpleeghuis blijkt dat 40 procent van de medewerkers besmet met corona is geweest.

1.)
Wat is uw reactie op het bericht: ‘Deel personeel wel besmet, niet ziek’? (*)

2.)
Wat is uw reactie op het feit dat op de zwaarst getroffen afdeling in verpleeghuis De Mariënburght in Budel, waar de meeste bewoners zijn overleden, 71 procent van de zorgmedewerkers besmet is geweest met corona?

3.)
Ontkent u nog steeds de relatie tussen het gebrek aan beschermingsmiddelen voor zorgmedewerkers (ook hier werd tijdens de eerste golf zonder gewerkt) en het aantal besmettingen en overlijdens onder bewoners?

4.)
Zo ja, kunt u dan werkelijk geen van de fouten die u heeft gemaakt erkennen?

(*) NRC, 24 augustus 2020
 

Set 5
Vragen van de leden Wilders en Agema (beiden PVV) aan de minister van VWS over het bericht dat van 70 procent van de coronabesmettingen onbekend is waar men het heeft opgelopen.

1.)
Bent u bekend met het bericht: ‘Zicht op het virus neemt af, heeft contactonderzoek nog wel zin?’ (*)

2.)
Klopt het bericht dat bij 70 procent van de coronabesmettingen niet duidelijk is waar mensen het hebben opgelopen?

3.)
Zo ja, bent u van mening dat u het zich op het virus kwijtraakt?

4.)
Klopt het dat u, danwel de premier, tijdens de persconferentie van 18 augustus jongstleden heeft gezegd dat de maatregel dat mensen thuis niet meer dan zes personen mogen ontvangen was gebaseerd op bron- en contactonderzoek waaruit zou blijken dat meer dan de helft van de besmettingen thuis plaatsvindt?

5.)
Zo ja, klopt het dat niet in de helft van de gevallen maar in 15 procent van de gevallen mensen thuis besmet raakten?

6.)
Zo ja, is de “achter-de-voordeur”-maatregel van maximaal 6 mensen thuis ontvangen dan wel proportioneel?

7.)
Als op dit moment met het bron- en contactonderzoek van 70 procent van de besmettingen niet te achterhalen valt waar de besmetting heeft plaatsgevonden, deelt u dan de conclusie dat het BCO op dit moment faalt? Zo nee waarom niet?

8.)
Kunt u dan werkelijk niets?

(*) Trouw, 25 augustus 2020
 

Set 6
Vragen van de leden Wilders en Agema (beiden PVV) over het bericht dat er nog steeds een tekort is aan handschoenen in de verpleeghuizen.

1.)
Bent u bekend met de uitzending van het televisieprogramma Nieuwsuur van maandag 24 augustus? (*)

2.)
Wat vindt u ervan dat de voorzitter van de beroepsvereniging van ouderengeneeskunde-specialisten Verenso aangeeft dat er nog steeds een tekort aan handschoenen is in de verpleeghuizen?

3.)
Hoe kan het dat u niet weet te organiseren dat er geen tekorten zijn aan essentiële beschermingsmiddelen ter bestrijding van corona maar dat u tegelijkertijd wel allerhande coronamaatregelen afkondigt?

4.)
Kunt u dan werkelijk niks?

(*) Nieuwsuur, 24 augustus 2020
 

Set 7
Vragen van de leden Wilders en Agema (beiden PVV) aan de minister van VWS over het bericht van de NOS en de reconstructie van Nieuwsuur dat de coronarichtlijnen van het RIVM een magere wetenschappelijke basis kennen.

1.)
Wat is uw reactie op het bericht van de NOS en de reconstructie van Nieuwsuur dat de RIVM-richtlijnen voor de ouderenzorg een magere wetenschappelijke basis kennen? (*)

2.)
Deelt u de mening dat de coronamaatregelen die u heeft afgekondigd een wetenschappelijke basis dienen te hebben?

3.)
Wat is uw reactie op de schokkende onthulling dat de uitspraken die de directeur van het RIVM deed tijdens de Technische Briefing in de Tweede Kamer als zouden mondmaskers “schijnveiligheid” bieden geen wetenschappelijke basis hebben maar gebaseerd zijn op zijn “persoonlijke ervaring” en “observaties in de dagelijkse praktijk”?

4.)
Hoe is het mogelijk dat deze persoonlijke ervaringen de basis hebben kunnen vormen voor de RIVM-richtlijnen?

5.)
Deelt u de mening het schokkend is dat op basis van deze persoonlijke ervaringen van de directeur van het RIVM duizenden zorgmedewerkers in de ouderenzorg geen mondmaskers kregen omdat het Landelijk Consortium Hulpmiddelen de beschermingsmiddelen op basis van deze RIVM-richtlijn over de verpleeghuizen verdeelde?

6.)
Hoeveel meer “persoonlijke ervaringen” en “observaties in de dagelijkse praktijk” van de directeur van het RIVM (dus zonder wetenschappelijke basis) zijn opgenomen in RIVM-richtlijnen of vormen de basis voor coronamaatregelen die het kabinet nam? Kunt u daar een inventarisatie van laten maken?

7.)
Begrijpt u dat als u graag wil dat mensen uw coronamaatregelen opvolgen dat u draagvlak verliest als blijkt dat er maatregelen tussen zitten die gebaseerd zijn op de “persoonlijke ervaring” of “observaties in de dagelijkse praktijk” van de directeur van het RIVM?

8.)
Hoe wrang is het dat deze zelfde directeur de talloze superspreadingevents waar tientallen tot honderden mensen tegelijkertijd besmet raakten met corona via microdruppels (aerosols) nog steeds afdoet als “anekdotisch” en niet wetenschappelijk onderbouwd, terwijl China, Amerika, Duitsland en Belgie zomaar wat landen zijn die de belangrijke rol van besmetting via microdruppels (aerosols) wel erkennen?

9.)
Hoe gaat u deze onacceptabele deuk in de betrouwbaarheid van de totstandkoming van de richtlijnen van het RIVM en coronamaatregelen herstellen?

10.)
Kunt u de interne stukken die Nieuwsuur inzag de Kamer doen toekomen?

(*) NOS.nl, Nieuwsuur, 16 juli 2020

 
Set 8
Vragen van de leden Wilders en Agema (beiden PVV) aan de minister van VWS over de reconstructie van Nieuwsuur waaruit blijkt dat de coronarichtlijnen tot onveiligheid hebben geleid in de ouderenzorg.

1.)
Wat is uw reactie op het bericht van de NOS en de reconstructie van Nieuwsuur waaruit blijkt dat de coronarichtlijnen van het RIVM hebben geleid tot onveiligheid in de ouderenzorg? (*)

2.)
Steunt u de zorgkoepels, de Vereniging van Verpleegkundigen en Verzorgenden en Branchevereniging ZorgthuisNL nu zij aangeven de richtlijnen van het RIVM niet eer te willen volgen? Zo nee, waarom niet?

3.)
Wat is uw reactie op de medewerkers en bestuurders die vinden dat zij door de RIVM-richtlijnen in onveilige situaties zijn gebracht omdat de richtlijnen aangaven dat beschermende kleding zoals mondmaskers in allerlei gevallen “niet nodig” waren?

4.)
Wat is uw reactie op de zorgmedewerkers die zeggen dat zij door de RIVM-richtlijnen zijn besmet geraakt met corona?

5.)
Bij wie ligt de verantwoordelijkheid nu veel van zorgmedewerkers niet alleen ziek werden maar ook (nog steeds) kampen met gezondheidsproblemen? Bij wie kunnen ze terecht als hun werkgevers de RIVM-richtlijnen van de overheid volgde?

6.)
Waarom heeft de Inspectie SZW nog niet onderzocht of de RIVM-richtlijn wel overeenkomt met de arbowetgeving? Per wanneer is dit wel het geval en kunt u de uitkomsten naar de kamer sturen?

7.)
Klopt het dat de Inspectie SZW de instructie van het kabinet kreeg om de RIVM-richtlijnen te gebruiken als uitgangspunt bij het toezicht? Hoe heeft dit kunnen gebeuren? Hoe kan het dat deze onwenselijke vermenging plaatsvond?

8.)
Hoe kijkt u er nu op terug dat het RIVM in maart nog zei dat je zonder klachten niet besmettelijk was en het preventieve gebruik van mondmaskers afraadde? Waar baseerde het RIVM dit op? Kun u de rapporten en onderzoeken noemen alstublieft?

9.)
Het was in maart toch al zo klaar als een klontje dat je asymptomatisch of presymptomatisch besmet kon zijn? Waarom bleef ons RIVM ontkennen terwijl in Duitsland toen al strengere regels golden en het RKI (Duitse RIVM) verlangde dat zorgmedewerkers die in contact kwamen met ouderen preventief mondmaskers droegen?

10.)
Waarom blijft u de link met de enorme schaarste aan beschermingsmiddelen ontkennen?

11.)
Waarom vond ons RIVM het dragen van FFP-maskers alleen nodig bij “hoogrisicovolle handelingen” in het ziekenhuis en droegen de Duitse zorgmedewerkers FFP ook bij ouderen die slecht werden verdacht van besmetting met corona?

12.)
Hoeveel zorgmedewerkers raakten er in Duitsland besmet met corona? Hoeveel keer zoveel als de 17.500 in Nederland? Afgezet tegen het feit dat Duitsland zo’n 4,5 keer meer inwoners heeft dan Nederland?

13.)
Waarom ontkent u in uw beantwoording van eerdere Kamervragen dat er op 10 februari met medeweten van BuZa een vliegtuig vanaf Schiphol naar China vertrok met aan boord onze volledige voorraad beschermingsmiddelen? Waarom ontkent u de getuigenissen die zeggen dat onze groothandels voor beschermingsmiddelen waren uitgeknepen als tubes tandpasta?

14.)
Hoe kunt u rijmen dat de RIVM-richtlijn spreek over het veilig kunnen verzorgen van een coronapatiënt binnen de anderhalvemeter zolang dit maar vluchtig is en niet langer dan 5 minuten, terwijl u van de gehele bevolking verlangt dat ze te allen tijde anderhalvemeter afstand van elkaar houden, zelfs in de buitenlucht, ook en juist als dat vluchtig is?

15.)
Deelt u de mening dat het moeilijk te verkroppen is dat hetzelfde RIVM nu achteraf stelt dat de verpleeghuizen van de richtlijn hadden mogen afwijken terwijl het Landelijk Consortium Hulpmiddelen de beschermingsmiddelen juist verdeelde op basis van de richtlijn en ze dus helemaal niet meer konden bestellen?

(*) NOS.nl, Nieuwsuur, 15 juli 2020


Set 9

Vragen van de leden Wilders en Agema (beiden PVV) aan de minister van VWS over het bericht dat experts de ventilatierichtlijnen van het RIVM in twijfel trekken.

1.)
Bent u bekend met het bericht: ‘Experts trekken ventilatierichtlijn RIVM in twijfel’? (*)

2.)
Deelt u de mening dat je niet zomaar kunt stellen dat wanneer er wordt voldaan aan de ventilatierichtlijn in het bouwbesluit dat dat dan voldoende is om verspreiding van corona in een gebouw te voorkomen?

3.)
Zo nee, op welke rapporten en onderzoeken baseert u, en baseert het RIVM, dat gebouwen die voldoen aan de ventilatierichtlijn uit het bouwbesluit de verspreiding van corona voldoende tegen gaan?

4.)
Op welke onderzoeken en rapporten is gebaseerd dat de verversing van 3,44 danwel 8,5 liter lucht per seconde per persoon voldoende is om de verspreiding van corona tegen te gaan?

5.)
Klopt het dat met de grote focus op energiebesparing moderne luchtventilatiesystemen steeds meer zijn gaan werken op recirculatie van lucht in plaats van op het inzuigen van verse buitenlucht?

6.)
Deelt u de mening dat het derhalve voorbarig is te concluderen dat het wel goed zit met de ventilatie in nieuwe gebouwen? Of in oudere gebouwen met vernieuwde ventilatiesystemen?

7.)
Is er al vergelijkend onderzoek gedaan naar de ventilatiesystemen van de locaties (bijvoorbeeld cafés en kerken) in ons land waar tijdens de eerste golf veel besmettingen met corona hebben plaatsgevonden? Zo nee, per wanneer gaat u dit bewerkstelligen? Zo ja, voldeden ze aan de ventilatierichtlijn in het bouwbesluit?

8.)
Wat is uw reactie op de professor binnenklimaat aan de TU Delft, die stelt dat ventilatienormen voor schoollokalen opgesteld zijn zodat kinderen niet duf worden en goed kunnen leren, maar dat het maar de vraag is of die richtlijnen ook werken om het virus uit de lucht te halen?

9.)
Wat is uw reactie op de adviseur Bouwbesluit die stelt dat het bouwbesluit niet is ontworpen om te beschermen tegen ziektes die zich door de lucht verspreiden?

10.)
Is de inventarisatie die het ministerie van Binnenlandse Zaken uitvoert naar de ventilatie in 1100 overheidsgebouwen al klaar? Wanneer kan de kamer deze verwachten?

(*) NOS.nl, 13 augustus 2020


Set 10
Vragen van de leden Wilders en Agema (beiden PVV) aan de minister van VWS over het bericht dat het RIVM het protocol voor bron- en contactonderzoek aanpaste na een telefoontje van VWS.

1.)
Klopt het bericht dat het RIVM het protocol voor bron- en contactonderzoek aanpaste na een telefoontje van uw ministerie? (*)

2.)
Zo ja, wat hield deze wijziging precies in?

3.)
Stelde het RIVM de wijziging voor omdat dat een paar honderd telefoontjes per dag zou schelen en niet om inhoudelijke redenen?

4.)
Hoe vaak paste het RIVM een protocol dat betrekking heeft op corona aan, na een telefoontje of e-mail of gesprek met VWS? Gaarne een uitputtende lijst.

(*) NOS.nl, 25 augustus 2020
 

Set 11
Vragen van de leden Wilders en Agema (beiden PVV) aan de minister van VWS over het bericht dat de corona-teststraat op Schiphol ’s avonds dicht is, ook al landen er duizenden reizigers uit risicogebieden.

1.)
Bent u bekend met het bericht dat de corona-teststraat op Schiphol ’s avonds dicht blijft, ondanks dat er duizenden risicoreizigers landen? (*)

2.)
Hoe is het mogelijk dat er na na 18 uur bij duizenden reizigers uit risicolanden geen coronatest meer wordt afgenomen?

3.)
Hoe ziet u in dit licht uw toezegging uit het plenaire debat van 12 augustus jongstleden dat u zou uitzoeken of u kunt bewerkstellingen dat reizigers uit risicogebieden een coronatest kunnen krijgen alvorens ze op het vliegtuig stappen?

4.)
Wat is uw reactie op het onderzoek van Olsen et. al (2003), waaruit blijkt dat een sars-patiënt op 1 vlucht 20 mensen besmette, waarvan er drie zijn overleden?

5.)
Kunt u dan helemaal niks?

(*) Volkskrant.nl, 25 augustus 2020


Set 12

Vragen van de leden Wilders en Agema (beiden PVV) over het twitterbericht van minister De Jonge waarin hij schrijft dat we pas veilig zijn voor het coronavirus wanneer er een vaccin is.

1.)
Bent u bekend met uw tweet waarin u schrijft dat we pas veilig zijn voor het coronavirus wanneer er een vaccin is? (*)

2.)
Waar baseert u op dat we pas veilig zijn voor het coronavirus wanneer er een vaccin is? Graag een inhoudelijk antwoord en verwijzing naar onderliggende bronnen en onderzoeken.

3.)
Waarom zijn we bijvoorbeeld niet veilig voor het coronavirus als er een geneesmiddel gevonden wordt?

4.)
Waarom zijn we bijvoorbeeld niet veilig voor het coronavirus wanneer de juiste ventilatie van binnenruimtes wordt verlangd?

5.)
Waarom zijn we bijvoorbeeld niet veilig voor het coronavirus wanneer het in kracht afzwakt?

6.)
Of waarom kunnen we een tweede golf niet keren met een goede voorbereiding zoals voldoende beschermingsmiddelen, apparatuur, medewerkers en ziekenhuisbedden?

(*) Twitter, account minister Hugo de Jonge, 25 augustus 2020