Skip to main content

PVV-vragen over antisemitisme

Schriftelijke vragen van de leden Wilders en Markuszower (beiden PVV) aan de minister van Justitie en Veiligheid over de berichten ‘Je kunt me kankerjood noemen, maar ik meld het wel’ en ‘Nederlands joodse man onthult het antisemitisme waar hij mee te maken heeft’ (*)(**):

1.)
Bent u bekend met het feit dat in Wijchen (Gelderland) een Joodse man al jarenlang, door een groep daders wordt bespuugd, bedreigd, in elkaar geslagen en geterroriseerd? Wat is uw oordeel daarover?

2.)
Bent u bekend met het feit dat regelmatig op het huis van het Joodse slachtoffer wordt gebonsd en dat hij en zijn gezin al jarenlang, door dezelfde groep daders, wordt geïntimideerd en uitgescholden met ”Kankerjoden” en ‘Hamas Hamas Joden aan het gas” door een groep van zeven tot vijftien daders? Deelt u onze walging hierover? Zo nee, waarom niet?

3.)
Bent u bekend met het feit dat deze daders het Joodse slachtoffer voor zijn huis in elkaar hebben geslagen waardoor zijn been open lag en hij dikke lippen en schrammen heeft opgelopen? Wat is uw oordeel hierover?

4.)
Wist u dat toen het slachtoffer dit meldde aan de politie, de politie tegen hem zei dat hij ‘“wel erg vaak belde en meldingen deed”? Hoe beoordeelt u deze benepen reactie van de politie? Deelt u de mening dat slachtoffers van geweldsmisdrijven altijd aangifte moeten kunnen doen?

5.)
Zijn de daders van deze antisemitische daden gearresteerd? Zo ja wanneer? Zo nee waarom niet?

6.)
Is het waar dat de daders niet strafrechtelijk zijn vervolgd? Zo neen, waarom niet? Deelt u onze mening dat dit onacceptabel is?

7.)
Wat is de etniciteit van deze daders? Wat is er verder bekend over deze groep van zeven tot vijftien daders? Wat is hun leeftijd en hebben de daders, of hun ouders, een dubbele nationaliteit?

8.)
Klopt het dat de politie, in samenwerking met de gemeente, met de daders zogenaamde ‘stopgesprekken’ heeft gevoerd? Deelt u onze mening dat politie en gemeenten hier totaal de weg kwijt zijn omdat daders keihard geen soft gesprek nodig hebben maar keihard aangepakt en strafrechtelijk vervolgd moeten worden en bij voorkeur tot een langdurige celstraf zouden moeten worden veroordeeld ?

9.)
Zijn er voldoende maatregelen door de burgemeester genomen om het slachtoffer en zijn gezin adequaat te beschermen? Indien er geen of onvoldoende maatregelen zijn genomen, bent u dan bereid de burgmeester aan te sporen het slachtoffer en zijn gezin alsnog adequaat te beschermen? Zo nee, waarom niet?

10.)
Welke maatregelen gaat u nemen om ervoor te zorgen dat antisemitisch geweld door zowel de politie als het OM altijd keihard wordt aangepakt en bestreden en de daders strafrechtelijk worden vervolgd?

(*) https://www.gelderlander.nl/wijchen/je-kunt-me-kankerjood-noemen-maar-ik-meld-het-wel~af2e0669/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F&cb=9d923058842b91ed88c97ccffe4f607a&auth_rd=1

(**) https://www.israelnieuws.nl/post/blijf-niet-stil-nederlands-joodse-man-onthult-het-antisemitisme-waar-hij-mee-te-maken-heeft