Skip to main content

Vang ze lekker zelf op

Geert Wilders: ''Hé links-liberale patsers, Rutte-Kaag-Klaver, in jullie luxe woningen in de stad zonder AZC in de buurt, weet je wat het hele platteland van Nederland vindt dat er met de door jullie binnengelaten asielzoekers moet gebeuren?''

vangzelekkerzelfop