Skip to main content

Ongekende onbeschoftheid en ondankbaarheid

Geert Wilders: ‘‘Statushouders weigeren flexwoning. Het is van een ongekende onbeschoftheid en ondankbaarheid. Pak die weigeraars hun verblijfsvergunning af en zet ze meteen Nederland uit!!’’

flexwoning

Klik op de foto om het artikel te lezen.