Skip to main content

Spoedvragen

30 maart 2023

Vragen van het lid Wilders (PVV) aan de Minister-President over zeer recent in Pakistan herhaalde en herbevestigde fatwa en honderden dreigementen tegen een Nederlandse parlementariër.

1.)
Herinnert u zich de fatwa die over mij is uitgesproken door de Pakistaanse TLP leider Dr Muhammad Ashtaf Asif Jalali die zei: “the government of Pakistan must take a strong narrative on the adverse blasphemy committed by Geert Wilders” en “he must be handed over to Muslims for public execution to ensure world peace”? (1)

2.)
Heeft u er kennis van genomen dat Jalali die fatwa tegen mij recent op 26 maart 2023 heeft herhaald en herbevestigd met de woorden “Our fatwa is final”? Wat is uw oordeel daarover?

3.)
Bent u door de politie respectievelijk NCTV en/of AIVD hierover geïnformeerd en tevens over het feit dat de herbevestiging van deze fatwa in één week tijd tot honderden doodsbedreigingen aan mijn adres heeft geleid waarvan vele die melden dat ik “de volgende ben na Salman Rushdie” en hun doodsbedreiging kracht bijzetten met de meest walgelijke filmpjes en plaatjes? Wat is uw oordeel daarover?

4.)
Herinnert u zich dat er al eerder verschillende fatwa’s over mijn zijn uitgesproken waaronder een fatwa die moslims in Nederland oproept mij te vermoorden en dat ik alleen al vorig jaar mede naar aanleiding daarvan zo’n 900 doodsbedreigingen heb ontvangen. Wat is uw oordeel daarover?

5.)
Wat is uw oordeel over het dat niemand van de vele buitenlandse bedreigers hier of in hun woonland strafrechtelijk zijn vervolgd. Deelt u mijn mening dat dat totaal onaanvaardbaar en onrechtvaardig is?

6.)
Realiseert u zich dat deze fatwa’s en doodsbedreigingen tot gevolg hebben dat mijn persoonlijke vrijheid en functioneren als parlementariër al bijna twintig jaar beperkt wordt en dat het alleen al daarom van belang is dat u zich er krachtig tegen uitspreekt en de daders strafrechtelijk ter verantwoording worden geroepen?

7.)
Bent u met mij van mening dat mensen die een fatwa over mij uitspreken - waaronder Jalali – en anderen die me met de dood bedreigen altijd strafrechtelijk dienen te worden vervolgd, danwel in hun woonland danwel zouden moeten worden uitgeleverd aan Nederland om hier te worden vervolgd? Wat gaat u doen om dit te bereiken zeker nu de fatwa van Jalali door hem is herhaald en herbevestigd?

8.)
Waarom heeft u als Minister-President de recent herbevestigde fatwa over - en honderden doodsbedreigingen gericht aan – mij als Nederlands parlementariër niet meteen publiekelijk veroordeeld?

9.)
Waarom veroordeelt u publiekelijk wél de fakkeldragers tegen Mw. Kaag maar niet de mensen die middels een fatwa oproepen mij te executeren of honderden moslims die hebben opgeroepen en aangekondigd mij te zullen onthoofden, op te hangen, de keel door te snijden of op andere wijze te vermoorden?

10.)
Bent u bereid u deze vragen gelet op de actualiteit van de vele bedreigingen en de gevolgen voor mij van de genoemde fatwa, vóór dinsdag 4 april 11.00 uur beantwoorden?

(*) Kamervragen Wilders aan MP Rutte 22 april 2022 en antwoorden MP Rutte 3 mei 2022