Skip to main content

PVV-vragen inzake de zaak De Mos

Vragen van de leden Wilders (PVV) en Van Haga (Groep van Haga) aan de minister van Veiligheid en Justitie inzake de zaak De Mos

1.)
Bent u bekend met het feit dat de stad Den Haag door het Openbaar Ministerie al 3,5 jaar politiek gegijzeld wordt, door een strafrechtelijk onderzoek naar de oud-wethouders Richard de Mos en Rachid Guenaoui, oud-raadslid Nino Davitualiani en betrokken ondernemers?

2.)
Bent u bekend met het bericht 'Haagse oud-wethouder De Mos vrijgesproken van corruptie', waarbij alle betrokkenen volledig zijn vrijgesproken en het Openbaar Ministerie met een klip en klaar vonnis een oor wassing heeft gekregen van de Rotterdamse Rechtbank die de vloer heeft aangeveegd met de verdenkingen die het OM tegen de betrokkenen had? (1)

3.)
Deelt u de mening dat de zaak De Mos een politiek proces is geworden omdat Hart voor Den Haag in 2019 ten onrechte uit het college is gezet, de zaak over de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 is getild, Hart voor Den Haag als winnaar van die verkiezingen vanwege de zaak buiten de coalitie is gehouden en het nu maar afwachten is of de aangerichte schade wordt hersteld en Hart voor Den Haag volledig wordt gerehabiliteerd? Graag een gedetailleerd antwoord.

4.)
Deelt u de mening (3) dat deze zaak veel te lang duurt en als een zwaard van Damocles boven de stad Den Haag hangt? Graag een gedetailleerd antwoord.

5.)
Bent u bekend met de uitspraken van scheidend OM-topman Van der Burg, die heeft gesteld niet blind en doof te zijn voor de signalen uit de samenleving? (4) Zo ja, hoe duidt u dan het klip en klare vonnis van de Rotterdamse Rechtbank (volledige vrijspraak) tegenover het twijfelde OM, dat na jarenlang onderzoek niet verder komt met een voorlopig Hoger Beroep? Graag een gedetailleerd antwoord.

6.)
Bent u bekend met het feit dat de Haagse samenleving in een peiling van Maurice de Hond (4) een duidelijk signaal heeft afgegeven, waarbij 64% van de Hagenaars Hart voor Den Haag terug wil in het college en nog eens 70% van de inwoners wil dat het OM afziet van het Hoger Beroep?

7.)
Deelt u de mening dat de zaak De Mos lang genoeg heeft geduurd en enorm schadelijk is voor het democratische proces in de Hofstad, waarbij het vertrouwen in zowel de politiek als in de rechtsstaat smelt als sneeuw voor de zon? Zo ja, heeft u de bereidheid om gebruik te maken van uw aanwijzingsbevoegdheid en het Openbaar Ministerie op te leggen per direct met de zaak De Mos te stoppen, zodat het (democratische) helingsproces in de Hofstad kan aanvangen en de volledig vrijgesprokenen niet langer hoeven te bungelen? Graag een gedetailleerd antwoord.


1. Haagse oud-wethouder De Mos vrijgesproken van corruptie (nos.nl)
2. OM onder druk om hoger beroep corruptiezaak-De Mos te laten vallen: ‘Het heeft al te lang geduurd’ | Corruptieaffaire Groep de Mos | AD.nl
3. OM-topman: Teleurstelling groot na vrijspraak Richard de Mos (wnl.tv)
4. 64% Hagenaars wil Hart voor Den Haag in het college