Skip to main content

Kamervragen over het schieten met een pistool en mitrailleur op een foto van het hoofd van Geert Wilders

5 september 2023

Vragen van het lid Wilders (PVV) aan de Minister-President, de minister van Justitie en Veiligheid, de minister van BZK en de minister van Buitenlandse Zaken over het schieten met een pistool en mitrailleur op een foto van mijn hoofd

1.)
Heeft u kennisgenomen van het filmpje (*) waarin een man met een pistool en vervolgens mitrailleur kogels op mijn hoofd schiet en vervolgens in brand steekt?

2.)
Wat is uw oordeel hierover?

3.)
Bent u hierover door de AIVD en NCTV geïnformeerd?

4.)
Vindt u dit inmiddels zo normaal dat u er publiekelijk over zwijgt?

5.)
Welke stappen zijn ondernomen om de dader met spoed op te sporen?

6.)
Bent u bereid - indien dit filmpje uit Pakistan komt - de Pakistaanse ambassadeur te ontbieden en onmiddellijk medewerking te vragen aan het opsporen en vervolgen van de persoon uit het filmpje? Zo nee, waarom niet?

7.)
Indien Pakistan opnieuw medewerking met de Nederlandse autoriteiten weigert bent u dan bereid de Pakistaanse ambassadeur uit te wijzen? Zo nee, waarom niet?

8.)
Wilt u deze vragen apart en met spoed binnen 48 uur beantwoorden?

(*)

https://twitter.com/bachashaid84438/status/1697338841848221829?s=46&t=Jy9ID6luh9LGfyUhSaQVEw