Skip to main content

Wilders: Historische dag PVV

“Het strengste asielbeleid ooit, de Vreemdelingenwet tijdelijk buiten werking, een Asielcrisiswet, de intrekking van de Spreidingswet, grenscontroles, een wettelijke verbod op voorrang van sociale huurwoningen voor statushouders, een asiel opt-out bij de EU, we hebben zo ongeveer al onze asielvoorstellen in het Hoofdlijnenakkoord gekregen’’, aldus een trotse PVV-fractievoorzitter Geert Wilders.

Wilders: “En daarnaast daalt het eigen risico in de zorg van 385 euro naar 165 euro per jaar, wordt er 600 miljoen euro geïnvesteerd in de ouderenzorg en worden er miljarden besteed aan lastenverlichting voor hardwerkende Nederlanders. Ook wordt accijnsverlaging op brandstoffen met een jaar verlengd!”

Wilders: “Wat ben ik trots op dit pakket! Nederlanders weer op 1! En de PVV in het centrum van de macht. We doen het voor onze kiezers, voor ons land. Wat een prachtige dag!’’