Skip to main content

Kabinetsposten PVV

Geert Wilders: "De PVV levert als grootste partij vijf ministers en vier staatssecretarissen:

Minister van Asiel en Migratie
Minister van VWS
Minister van Economische Zaken
Minister van Infrastructuur en Waterstaat
Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingshulp

Sts Justitie en Veiligheid
Sts Koninkrijksrelaties en Digitalisering
Sts OV en milieu
Sts Langdurige en Maatschappelijke Zorg"

💪💪💪