Skip to main content

Inbreng Geert Wilders verantwoordingsdebat

Voorzitter, 2009 was een rampjaar: een instortende economie, werkloosheid, massa-immigratie, islamisering, onveiligheid, overlast, slechte zorg, lange files, hoge belastingen. In Nederland werd een volksvertegenwoordiger vervolgd om zijn politieke overtuiging. En tot overmaat van ramp blijkt uit het rapport van de Algemene Rekenkamer dat het kabinet over vele tientallen uitgegeven miljarden in haar jaarverslagen nauwelijks aangeeft of zij heeft bereikt wat ze ermee wilde bereiken of er mee heeft gedaan wat zij ermee wilde doen.

Hierbij de inbreng van Geert Wilders op youtube.com:

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Voorzitter, de economie was vorig jaar dus een ramp. De grootste krimp sinds de Tweede Wereldoorlog. Het tekort en de staatsschuld explodeerden. En ook nu gaat het niet goed: eerst draaide de Nederlandse belastingbetaler op voor de zakkenvullende bankiers, nu draait de Nederlandse belastingbetaler op voor het bedrog, de corruptie en de fraude van Griekenland. Een land waar ambtenaren een dertiende én veertiende maand krijgen en waar mensen bijna direct na hun eindexamenfeest met pensioen gaan. Aan dat land geeft Nederland 5 miljard euro. Wij werken, zij de souvlaki. Wij ploeteren, zij aan de ouzo. Dadelijk kloppen misschien ook Spanje en Portugal op onze deur. Toch staan bijna alle partijen, van GroenLinks tot en met de VVD, te juichen. Maar de PVV zegt: geen eurocent naar Griekenland. En ook niet naar de Portugezen en Spanjaarden.

En wij stellen een fundamentele vraag: waar is die euro, nu het slecht gaat, eigenlijk voor nodig? Alsof het in Denemarken, Noorwegen, Zweden en Zwitserland slechter gaat dan bij ons. Alsof de mensen daar omkomen van de honger. Alsof het licht daar niet meer aangaat. Als, en dat hoop ik natuurlijk niet, het verder fout gaat met euro, zeggen wij: liever een sterke gulden dan een zwakke euro.

Wie dit kabinet de rekening laat betalen? De gewone Nederlander: Henk en Ingrid. De AOW, de WW, de hypotheekrenteaftrek, de studiefinanciering, de zorg: alles komt voorbij. Maar wij denken daar anders over. De PVV wil vooral snijden in de linkse idealen.

Voorzitter, ook in een ander opzicht was 2009 een rampjaar. Het immigratierecord werd opnieuw gebroken. Iedereen zoekt naar bezuinigingen, iedereen zoekt naar miljarden. Maar niemand durft het te hebben over de kosten van de massa-immigratie. Weet u het nog? Vorig jaar vroegen wij het kabinet hoeveel de massa-immigratie ons land kost. Het kabinet wilde het ons niet vertellen. De burger mocht het niet weten. Het moest staatsgeheim blijven. Daarom hebben wij het zelf maar laten uitrekenen, door NYFER, een gerenommeerd onderzoeksinstituut. En het rapport is af. Voorzitter, ik wil het u graag aanbieden, zodat u het ter inzage kunt leggen.

Voorzitter, NYFER concludeert dat de bijdrage van niet-Westerse allochtonen aan de publieke financiën negatief is. Een paar voorbeelden uit het rapport die dat onderstrepen: 23 procent van de Afghanen, 30 procent van de Irakezen en 36 procent van de Somaliërs in Nederland heeft een bijstandsuitkering. Niet-Westerse allochtonen zijn veel vaker verdachte van een misdrijf dan autochtonen. Turken en Marokkanen van de tweede generatie doen het ook nog eens slechter dan de eerste generatie.

We wisten al dat meer dan 40 procent van het geld in de bijstand naar niet-Westerse allochtonen gaat. We wisten al dat Marokkanen vijf keer vaker verdachte zijn van een misdrijf dan autochtonen. En we wisten ook al dat meer dan de helft van de Marokkaanse mannen tussen de 18 en 24 jaar in Rotterdam – meer dan de helft – als verdachte in aanraking is geweest met de politie.

Voorzitter, de hoofdconclusie van het rapport van NYFER: de massa-immigratie van niet-Westerse allochtonen kost ons ieder jaar 7,2 miljard euro. NYFER schrijft, en ik citeer: “Deze kosten worden veroorzaakt doordat niet-Westerse immigranten vaker dan gemiddeld een beroep doen op arbeidsongeschiktheids- werkloosheids- en bijstandsuitkeringen. Ook doen zij een groter beroep op zorg en veroorzaakt hun oververtegenwoordiging in de criminaliteit extra kosten.” Einde citaat. Voorzitter, wat ieder weldenkend mens al wist, wordt nu bevestigd: de massa-immigratie kost ons miljarden, meer dan 7 miljard per jaar.

Voorzitter, als we de massa-immigratie aanpakken, dan kunnen we de komende decennia miljarden besparen. Miljarden die we kunnen gebruiken om weer uit de economische crisis te komen. Niemand heeft het er over, maar wij wel.

Voorzitter, Pim Fortuyn zei het al: “Dit land is het zat”.

Voorzitter, dit kabinet meldt in haar stukken trots dat de opbrengst van verkeersboetes de afgelopen jaren fors is gestegen, maar het zwijgt in haar stukken over de criminaliteitcijfers. Laat ik dan maar wat feiten noemen. Feiten over de hoofdstad van dit land Amsterdam. De stad van Job Cohen. Wat bracht 2009 Amsterdam? Vooral meer misdaad. Meer overvallen, meer bedreigingen, meer mishandelingen, meer inbraken. Moord en doodslag? Een stijging van meer dan 70 procent. Nee, het ligt niet aan uw oren, u hoort het goed: een stijging van meer dan ze-ven-tig procent. Wat Job Cohen Amsterdam aandeed, wil hij nu heel Nederland aandoen. Een stem op Job Cohen is een stem voor massa-immigratie en een stem voor criminaliteit.

Voorzitter, onze straten, buurten, dorpen en steden moeten weer veilig worden. We moeten daarom investeren in hoge minimumstraffen,  zwaardere maximumstraffen en meer agenten.

Voorzitter, de afgelopen vijf jaar zijn er nauwelijks agenten bijgekomen. Ja, wel nieuwe bureauplakkers, veel nieuwe papierschuivers. Maar, ondanks beloftes van de politieke elite,  kwamen er bijna geen extra agenten op straat. Dat is een aanfluiting. De PVV kiest voor fors meer geld voor veiligheid: 10.000 extra agenten. Niet achter het bureau, maar op straat. Niet bonnen schrijven, maar boeven vangen.

Voorzitter, ook de zorg stond er vorig jaar niet goed voor. Uit de stukken van het kabinet blijkt bijvoorbeeld dat het aantal wanbetalers steeg en dat ook het aantal tolken en vertalers voor onze ‘bi-culturele’ medemens toenam. En nog steeds gaat het niet goed. Deze week werd bekend dat meer dan de helft van het personeel in de zorg overweegt ermee te stoppen. Redenen: te weinig geld, te hoge werkdruk en te veel administratie. De PVV wil 10.000 extra en ook beter betaalde verpleegkundigen, daar trekken wij zo’n 800 miljoen extra voor uit. Er moeten meer handen aan het bed. Nu is het nog vaak zo dat onze ouderen in verpleeg- en verzorgingshuizen het slechter hebben dan criminelen in gevangenissen. Dat kan natuurlijk niet. Dat moet precies andersom. Onze ouderen moeten de zorg krijgen die zij verdienen.

Voorzitter, Nederland staat op een kruispunt. Gaan we linksaf? En kiezen we voor de massa-immigratie? Of gaan we rechtsaf? En kiezen we voor Nederland?

Wij zijn ervan overtuigd dat Nederland geen behoefte heeft aan een nieuw kabinet dat slecht is voor Nederland. Nederland heeft geen behoefte aan Paars III. Nederland heeft geen behoefte aan welk kabinet met de PvdA en Job Cohen dan ook. Wat Nederland nu nodig heeft is een kabinet met de Partij voor de Vrijheid. Wij willen regeren. En als het even kan dan gaan wij regeren. Wij zijn er klaar voor.

Tegen de mensen thuis die nu naar dit debat kijken of luisteren, zeg ik: u heeft de sleutel in handen, u mag 9 juni een historische keuze maken, het is aan u:

Economisch verval of welvaart?

De islamitische of onze cultuur?

Europa of Nederland?

Immigratie of veiligheid?

De elite of Henk en Ingrid?

De keuze is: zij of wij.

Kies Partij voor de Vrijheid.