Skip to main content

PVV: Kamervragen over dat slechts 2 procent van de noodhulp Haïti heeft bereikt

Vragen van de leden Driessen en Wilders (beiden PVV) aan de minister van Buitenlandse Zaken over het bericht dat slechts 2 procent van de toegezegde hulp Haïti heeft bereikt.

1.)
Bent u bekend met het bericht "2 procent van toegezegd geld bereikt Haïti"? (*)

2.)
Is het waar dat slechts 2 procent van alle internationaal toegezegde noodhulp Haïti heeft bereikt?

3.)
Hoeveel procent van de door Nederland toegezegde noodhulp heeft Haïti inmiddels bereikt? Kunt u aangeven waar de resterende Nederlandse noodhulpgelden voor Haïti zich momenteel bevinden? Zo neen, waarom niet?

4.)
Wilt u er voor zorgdragen dat alle toegezegde Nederlandse noodhulp Haïti alsnog bereikt en daar op een juiste wijze wordt besteed dan wel wordt teruggegeven aan de Nederlandse burger? Zo neen, waarom niet?

(*) 2 procent van toegezegd geld bereikt Haïti, Nu.nl