Skip to main content

PVV eist harde aanpak anti- homogeweld

Vragen van de leden Fritsma en Wilders (beiden PVV) aan de minister van Justitie en aan de minister voor Wonen, Wijken en Integratie over het bericht dat homo's en lesbiƫnnes verbaal of fysiek worden aangevallen in Amsterdam-West.

1.)
Bent u bekend met het bericht "Homo's weggepest uit straat in West"? (*)

2.)
Is het waar dat de daders behoren tot een groep Turkse en Marokkaanse hangjongeren? Erkent u dat deze problemen een rechtstreeks gevolg zijn van de islamisering van Nederland?

3.)
Deelt u de mening dat het volstrekt onacceptabel is dat mensen op grond van hun seksuele geaardheid uit hun buurt worden gejaagd door onaangepast straattuig dat geen enkel respect heeft voor de Nederlandse normen en waarden? Zo neen, waarom niet?

4.)
Deelt u de mening dat de oplossing van dergelijke problemen niet ligt in het uit de buurt laten vertrekken van de slachtoffers, maar juist in het uit Nederland verwijderen van de daders voor zover zij een verblijfsvergunning of dubbele nationaliteit bezitten? Zo neen, waarom niet?

5.)
Kunt u een overzicht geven van de aangiftes die er in 2006, 2007, 2008 en 2009 zijn gedaan wegens bedreiging van mensen vanwege hun seksuele geaardheid en kunt u aangeven hoe vaak Turken of Marokkanen hiervan de mogelijke daders waren, alsmede of die aangiftes uiteindelijk tot veroordelingen hebben geleid? Zo neen, waarom niet? Zo ja, hoe hoog waren die straffen?

6.)
Bent u nog altijd van mening dat deze verschrikkelijke straatterreur is op te lossen met slappe maatregelen als het aanstellen van straatcoaches en gezinsmanagers?

(*) Homo's weggepest uit straat in West, AT5.nl