Skip to main content

PVV wil opening van zaken over belangen van Shell in Iran

Aanvullende vragen van de leden Kortenoeven, Wilders, De Roon en Van Vliet (allen PVV) aan de minister van Buitenlandse Zaken en aan de minister van Economische Zaken over de positie van oliemaatschappij Koninklijke Nederlandse Shell onder het (aan te scherpen) sanctieregime tegen de Islamitische Republiek Iran.

1.)
Bent u bekend met de brief aan Shell van 7 juli 2010, van 22 Amerikaanse Congresleden waaronder vier commissievoorzitters, waarin Shell wordt aangemoedigd om:

a.) met spoed haar zakelijke activiteiten in en met Iran volledig en verifieerbaar te verbreken;

b.) de Amerikaanse autoriteiten een gedetailleerd overzicht te verstrekken van alle Shell-activiteiten in Iran, alsook een plan met tijdlijn voor het zo spoedig mogelijk beƫindigen van die activiteiten?

2.)
Indien u deze brief kent, hoe beoordeelt u deze?

3.)
Indien u deze brief niet kent, bent u dan bereid om ter zake bij Shell navraag te doen. Zo neen, waarom niet?

4.)
Bent u bereid om, mede in het belang van Nederlandse aandeelhouders die over aandelen Shell beschikken, Shell op te roepen om ook in Nederland volledig opening van zaken te geven over de activiteiten van het bedrijf in en met Iran? Zo neen, waarom niet?

5.)
Wilt u ook deze vragen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 20 juli beantwoorden?