Skip to main content

PVV wil rechten voor bewoners zorginstellingen

Vragen van de leden Agema en Wilders (PVV) aan de minister van VWS over het bericht dat steeds meer zorginstellingen kosten aan bewoners doorrekenen voor zaken die vallen onder de AWBZ.

1.)
Bent u bekend met het bericht "zorginstellingen benadelen bewoners"? (*)

2.)
Waarom stapelen deze misstanden zoals dat bewoners van zorginstellingen moeten betalen voor koffie, fruit of zelfs het oppompen van de banden van de rollator zich alsmaar op terwijl dit verzekerde zorg uit de AWBZ is?

3.)
Bent u bereid om alle instellingen die zich hieraan schuldig maken te berispen en in tweede instantie een aanwijzing te geven? Zo neen, waarom niet? Zo ja, op welke termijn?

4.)
 Bent u bereid om alle instellingen aan te schrijven en duidelijk te maken dat er niet bijbetaald hoeft te worden voor AWBZ verzekerde zorg? Zo neen, waarom niet? Zo ja, op welke termijn?

5.)
Deelt u de mening dat het van de gekke is dat gevangenen wel vele rechten hebben en dat deze verwoord zijn in de Penitentiaire beginselenwet en dat ouderen, gehandicapten en chronisch zieken in instellingen geen afdwingbare rechten hebben, maar worden afgescheept met slappe Normen Verantwoorde zorg? Zo neen, waarom niet?

6.)
Bent u bereid om conform het voorstel van de PVV bewoners van instellingen afdwingbare rechten te geven? Zo neen, waarom niet?

(*) Teletekst p. 104, Zorginstellingen benadelen bewoners, 17 juli