Skip to main content

PVV: Israëlische burgemeesters uit Judea en Samaria zijn welkom in Nederland

Vragen van de leden De Roon en Wilders (beiden PVV) aan de minister van Buitenlandse Zaken over een werkbezoek van Israëlische burgemeesters.

1.)
Kent u het bericht “Holland calls off settlement heads’ visit”(*)?

2.)
Klopt het dat u en/of de VNG bezwaren heeft gemaakt tegen de deelname van Israëlische locale bestuurders uit Judea en Samaria aan een werkbezoek aan Nederland? Zo ja, waaruit bestaan die bezwaren?

3.)
Betwist u de legitimiteit van de bestuurlijke functie van die locale bestuurders? Zo ja, waarom?

4.)
Bent u het met ons eens, dat een werkbezoek van locale bestuurders uit een democratische rechtsstaat als Israël dat er op is gericht om kennis te krijgen van organisatie en werkwijze van Nederlands locaal bestuur, niet moet worden verhinderd o.g.v. overwegingen van internationale politiek? Zo neen, waarom niet?

5.)
Bent u bereid om alles in het werk te stellen om dit werkbezoek op korte termijn door te laten gaan en de VNG op te roepen om daar alle medewerking aan te geven? Zo neen, waarom niet?

(*) Ynetnews.com