Skip to main content

PVV: internationale gemeenschap is laks terwijl Hamas vredesonderhandelingen torpedeert

Vragen van de leden De Roon en Wilders (beiden PVV) aan de minister van Buitenlandse Zaken over sterke toename van de raket- en mortierbeschietingen uit de Gazastrook op Israëlische burgers.

1.)
Kent u het bericht "Rise in Gaza rocket attacks" (*)?

2.)
Onderschrijft u dat deze aanvallen tot doel hebben de vredesonderhandelingen die Israël voert te torpederen? Zo neen, waarom niet?

3.)
Bent u het met ons eens, dat vredesonderhandelingen kansloos zijn zolang islamitische terroristen als Hamas vrijwel ongestraft Israëlische burgerdoelen kunnen blijven beschieten? Zo neen, waarom niet?

4.)
Bent u het met ons eens, dat zolang de internationale gemeenschap geen vuist maakt tegen het fascistische Hamasbewind in Gaza, er nooit vrede in het Midden-Oosten zal kunnen bestaan? Zo neen, waarom niet?

5.)
Onderschrijft u ons standpunt, dat Israël het volste recht heeft om - nu adequaat internationaal optreden tegen Hamas al zo lang uitblijft - de islamitische terreurbendes in de Gazastrook en hun internationale medeplichtigen zoals IHH met alle mogelijke middelen te bestrijden? Zo neen, waarom niet? Zo ja, welke steun wilt u Israël daarbij geven?

(*) Rise in Gaza rocket attacks, Israeltoday.co.il