Skip to main content

Woord van Geert Wilders tot de Wrakingskamer

Voorzitter, Leden van de Wrakingskamer,

Elke verdachte heeft recht op een eerlijk proces, een behoorlijke verdediging en een onpartijdige rechtbank. Dat lijkt nu allemaal ver te zoeken.

Eerder werden 15 van de 18 getuigen waarom de verdediging had verzocht geweigerd. Toen verweet de voorzitter van de rechtbank, Dhr Moors, mij ten onrechte de discussie uit de weg te gaan. Toen zei de voorzitter van de rechtbank dat hij zich kon voorstellen dat iemand wegliep omdat ze Fitna niet wilde zien.

Nu weigert diezelfde rechtbank ons verzoek om meteen een getuige te horen die essentieel is voor mijn verdediging. Het betreft nota bene 1 van de 3 getuigen-deskundigen (Dhr Jansen) die 3 dagen voor zijn getuigenverhoor door de rechter-commissaris  een raadsheer van het Amsterdamse Hof (dat mijn vervolging heeft bevolen) tijdens een diner tegenover zich vond en getuige Jansen -- ik citeer Dhr Jansen -- “probeerde te overtuigen van zijn beslissing Wilders voor de rechtbank in Amsterdam te slepen”, einde citaat. Dat alleen al heet beïnvloeding. Beïnvloeding van een getuige die drie dagen later voor de Rechter-Commissaris moet getuigen in de zaak waartoe raadsheer Schalken mede heeft bevolen.

Door de weigering Jansen nu als getuige te horen toont de rechtbank nu opnieuw aan kennelijk niet geïnteresseerd te zijn in waarheidsvinding en dus de schijn van partijdigheid te hebben en mij geen eerlijk proces te gunnen.

Voorzitter, Leden van de Wrakingskamer,

Ik vraag u met klem: geef mij nieuwe rechters, ik heb ieder vertrouwen in de huidige drie verloren en ik heb toch recht op een eerlijk proces.

Tenslotte nog dit.

Artikel 285a van het Wetboek van Strafrecht stelt strafbaar het beïnvloeden van een persoon die een verklaring ten overstaan van de rechter of ambtenaar moet afleggen. Ik overweeg dan ook aangifte tegen Dhr Schalken te doen.