Skip to main content

PVV wil opheldering over Nederlandse financiering

PVV wil opheldering over Nederlandse financiering van Turkse anti-PVV propaganda. 

Naar aanleiding van media berichten over de Nederlandse financiering van een Turkse documentaire waarin de PVV in een kwaad daglicht wordt gesteld, heeft de PVV de volgende vragen een de minister van Buitenlandse Zaken gesteld.

Vragen van de leden Kortenoeven en Wilders (beiden PVV) aan de minister van Buitenlandse Zaken over het door de Nederlandse regering financieren van Turkse anti-PVV propaganda.

1.)
Kent u het bericht 'Nederland betaalt 'anti-Wilders film'*)? 

2.)
Kent u de in het artikel genoemde Turkse documentaire en zo ja, hoe beoordeelt u die dan met betrekking tot de beeldvorming over:
1) de situatie van Turken in Nederland;
2) de Partij voor de Vrijheid in het algemeen en PVV-fractieleider Geert Wilders in het bijzonder? 

3.)
Zijn de kosten voor de in het artikel genoemde reportage en het bezoek van de Turkse journalisten inderdaad door de Nederlandse regering betaald? Zo ja, uit welk budget werden die kosten betaald; om welke bedragen gaat het precies; welke Turkse en Nederlandse partijen waren bij de voorbereiding en de realisering van het onderhavige project betrokken; en op welke voorwaarden werd de financiering toegewezen? 

4.)
Bent u bereid onmiddellijk op te houden met het financieren of anderszins faciliteren van tegen de PVV gerichte propaganda? 

Ingezonden op 24 december 2010. 

 

*) Lees het artikel "Nederland betaalt anti-Wilders film", op De Telegraaf.nl 23 december 2010