Skip to main content

Moslims bedreigen Irakese christenen met vernietiging

Tijdens de jaarwisseling pleegden islamitische terroristen een nieuwe reeks bomaanslagen op Irakese christenen en kerken. In november bedreigde een islamitische organisatie de Irakese christengemeenschap met vernietiging. De Kamerleden Kortenoeven en Wilders (allen PVV) willen van de minister van Buitenlandse Zaken weten of ook hij een verband ziet met de bloedige islamitische kerst- en nieuwjaarsaanslagen op christenen en kerken in Egypte en Nigeria.

Vragen van de leden Kortenoeven en Wilders (beiden PVV) aan de minister van Buitenlandse Zaken over de aanzwellende islamitische jihad tegen christenen in Irak.

1.)
Kent u de nieuwsberichten “Two killed and eight injured in bomb attacks on Baghdad Christians”(*) en “Resurgent al-Qaida threatens Christians in Iraq with 'destruction'”(**)?

2.)
Bent u het met ons eens dat de tegen Irakese christenen gerichte vernietigingsbedreigingen en terreuraanslagen niet op zichzelf staan, maar dat deze onderdeel uitmaken van een islamitische jihad die erop gericht is de christenen uit de islamitische wereld te verdrijven? Ziet u wat dat betreft een verband tussen de in december 2010 gepleegde aanslagen tegen christenen in Alexandrië (Egypte), Jos (Nigeria) en Bagdad (Irak)?

3.)
Welke acties worden er door u en de internationale gemeenschap ondernomen om te voorkomen dat de Irakese christelijke gemeenschap daadwerkelijk vernietigd wordt?

(*) The Guardian, 31 december 2010

(**) The Guardian, 3 november 2010