Skip to main content

PVV wil maatregelen tegen Turkse inmenging Nederlandse binnenlandse aangelegenheden

De Turkse minister van overzeese Turken heeft op ongehoorde wijze kritiek geuit op het Nederlandse immigratie- en integratiebeleid. De Kamerleden Kortenoeven, Van Klaveren en Wilders (allen PVV) hebben over deze nieuwe brutale inmenging in de Nederlandse binnenlandse aangelegenheden van Turkije de volgende Kamervragen gesteld.

Vragen van de leden Kortenoeven, Van Klaveren en Wilders (allen PVV) aan de minister van Buitenlandse Zaken en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over Turkse kritiek op het Nederlandse immigratie- en integratiebeleid.

1.)
Bent u bekend met de berichten ‘Kritiek Turkije op harder immigratiebeleid’(*)? En ‘"Europa indoctrineren"; bewind in Ankara wil Turkse cultuur opleggen’(**)

2.)
Hoe beoordeelt u de beweringen van de Turkse minister van overzeese Turken, Faruk Çelik, dat het Nederlandse integratiebeleid niet deugt; dat [Turkse] immigranten in Nederland door dat beleid eerder werden geïsoleerd dan geïntegreerd; dat de kosten van een verblijfsvergunning te hoog zijn; dat verplichte inburgeringcursussen onwenselijk zijn; en dat het vreemd is dat op Nederlandse scholen binnen de normale schooltijd geen Turks wordt onderwezen?

3.)
Hoe beoordeelt u de uitlatingen van Çelik in het licht van:
a) zijn eerdere uitspraken dat Turkse immigranten in Nederland Turken zijn ‘en dat zullen ze altijd blijven’ en deze mensen ‘altijd hun eigen identiteit moeten behouden’?
b) de uitspraak van de Turkse premier Erdoğan dat assimilatie van in Europa woonachtige Turken ‘een misdaad tegen de menselijkheid’ is?
c) het in februari 2010 door de Turkse regering georganiseerde congres voor in Europa woonachtige Turken, waar Erdoğan de oproep deed om niet te integreren maar om politiek actief te worden?

4.)
Deelt u onze mening dat Çelik zich met zijn beweringen schuldig heeft gemaakt aan het saboteren van Nederlands regeringsbeleid en dat opnieuw sprake is van een schandalige Turkse inmenging in de Nederlandse binnenlandse aangelegenheden? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat gaat u hiertegen ondernemen?

(*) De Volkskrant, 13 januari 2011 
(**) De Telegraaf, 19 maart 2010.