Skip to main content

Wilders wil ontslag schooldirecteur

Geert Wilders wil dat schooldirecteur Theo van Lankveld van basisschool Hazesprong in Nijmegen per onmiddellijk op non-actief wordt gesteld. De directeur heeft zich in een e-mail aan het gehele personeel van die school afgezet tegen de Partij voor de Vrijheid, terwijl tegelijkertijd wordt opgedragen het islamitische offerfeest te faciliteren.

Zie bericht op Telegraaf.nl

Volgens de PVV-leider heeft Van Lankveld hiermee alle fatsoensnormen overschreden. Het is niet aan schooldirecteuren om zich met politiek bezig te houden, stelt Wilders. “Dit is echt bizar. Buigen voor de islam door onderwijzers te dwingen het verschrikkelijke offerfeest te vieren en in een adem je afzetten tegen de Partij voor de Vrijheid. Let wel: het gaat hier om een katholieke school. Je zou van christelijke scholen toch mogen verwachten dat het weet wat de islam betekent voor christenen. Meneer Van Lankveld is volslagen ongeschikt voor het onderwijs. Hij plaatst zijn eigen politieke obsessie boven onderwijskwaliteit. Weg met die man.”

Geert Wilders stelt vandaag Kamervragen aan minister van onderwijs, mevrouw Van Bijsterveld. Daarin vraagt de PVV-leider aan de minister het schoolbestuur te beïnvloeden de directeur te ontslaan.

Vragen van de leden Wilders, Bosma en Beertema (allen PVV) aan de minister van OCW inzake een partijpolitieke email van een schooldirecteur.

1.)
Heeft u kennisgenomen van bijgevoegde interne email van schooldirecteur Theo van Lankveld van basisschool Hazesprong in Nijmegen(*)?

2.)
Is het de taak van een schooldirecteur zijn afkeer van een politieke partij te ventileren tegenover het gehele onderwijzend personeel?

3.)
Deelt u de mening dat met deze politieke actie de heer Van Lankveld heeft aangetoond niet geschikt te zijn voor het onderwijs en per onmiddellijk dient te vertrekken? Zo nee, waarom niet?

4.)
Bent u bereid uw invloed aan het wenden ten einde het schoolbestuur ervan te overtuigen Van Lankveld voor ontslag voor te dragen?

Subject: offerfeest
Date: Mon, 15 Nov 2010 10:42:45 +0100

Beste collega’s:

Morgen vieren moslims het OFFERFEEST.
Kinderen krijgen hiervoor, op verzoek van ouders, een vrije dag.
Willen jullie ouders vragen om bij mij een verlofverzoek aan te vragen?
Al een aantal ouders hebben inmiddels een verzoek ingediend.

Verder een bericht toegevoegd dat interessant is om te lezen. Het komt uit de krant van afgelopen vrijdag en gaat over een voorstel van de PVV.
Ik vraag me af of een aantal leden van de PVV het ontzag voor de Westerse samenleving zelf wel op kunnen brengen……….  
Met vriendelijke groeten, 
Theo van Lankveld (directeur)
Basisschool De Hazesprong, Bisonstraat 3, 6531 PT Nijmegen.
tel:  024-3550130
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.http://www.hazesprong.nl

PVV wil leraren beschaving bijbrengen

Novum: donderdag 11 november 2010

De PVV wil een canon van de westerse beschaving, die verplichte lesstof moet worden op lerarenopleidingen. In de toekomst kunnen docenten hun leerlingen dan weer 'ontzag bijbrengen voor onze cultuur'. Dat heeft PVV-Kamerlid Harm Beertema woensdag gezegd tijdens een debat over onderwijs in de Tweede Kamer.

Leerlingen krijgen nu nauwelijks nog iets mee van de westerse cultuur, die volgens de PVV superieur is. "Het vak geschiedenis is uitgekleed. Er bestaat ook een vak dat 'burgerschapscompetenties' heet, maar dat is zo nikserig dat je je er bijna voor schaamt", zei Beertema. "Van al het falen van ons onderwijs is dit het ergste."

Meer aandacht voor de westerse cultuur is volgens Beertema ook goed voor de integratie van allochtone leerlingen. Hun 'hearts and minds' moeten worden gewonnen voor de westerse cultuur, zei hij.

D66-Kamerlid Boris van der Ham wees erop dat er jarenlang is gepraat over een canon van de Nederlandse geschiedenis, die er uiteindelijk is gekomen. Beertema antwoordde dat deze canon niet verplicht is voor het onderwijs. "Die vrijblijvendheid bevalt ons niet." De PVV wil dat de 'canon van de westerse beschaving' deel gaat uitmaken van de exameneisen, eerst alleen voor lerarenopleidingen, maar op termijn in het hele onderwijs.