Skip to main content

PVV: imamstop gevangenissen

Vragen van de leden Helder, Wilders en van Klaveren (allen PVV) aan de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over het bericht: ‘Gevangenis huurt meer imams in en minder pastors en humanisten’.

1.)
Kent u het bericht: ‘Gevangenis huurt meer imams in en minder pastors en humanisten’ (*)? 

2.)
Klopt het dat het aantal gevangenisimams stijgt ten opzichte van andere (geestelijke) verzorgers? 

3.)
Hoe beoordeelt de staatssecretaris het commentaar van de voorzitter van het Humanistisch verbond, die de wijze waarop Justitie de wensen van gedetineerden heeft gepeild ‘misleidend’ noemt? 

4.)
In hoeverre deelt de staatssecretaris de visie van de PVV dat de integratie nog verder onder druk komt te staan bij een toename van het aantal imams in het gevangeniswezen? 

5.)
Is de staatssecretaris met de PVV van mening dat onze samenleving grotendeels is gevormd door de joods/christelijk/humanistische cultuur, dat deze in Nederland dominant moet blijven en dat het stijgende aantal imams in gevangenissen dit niet bevordert? Zo neen, waarom niet? 

6.)
Hoe groot is het percentage moslims onder de gedetineerden in Nederlandse gevangenissen? 

7.)
Op basis van welke berekening is de staatssecretaris op het specifieke aantal van 43 fte’s voor imams uitgekomen? 

8.)
Welke gevolgen heeft de (gedeeltelijke) privatisering van het gevangeniswezen voor deze (geestelijke) verzorgers? 

9.)
Bent u bereid onmiddellijk een imamstop (als geestelijk verzorger) in te voeren bij gevangenissen? 

 

(*) Trouw, 26 januari 2011