Skip to main content

Vragen over islamitische agressie om hoofddoek

Vragen van de leden van Klaveren, Beertema en Wilders (allen PVV) aan de minister van Binnenlandse Zaken en de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de mishandeling vanwege het niet dragen van een hoofddoek.

1.)
Bent u bekend met het artikel 'Meisje mishandeld om hoofddoek*'?

2.)
Deelt de minister de visie van de PVV dat de intentie van deze mishandeling tekenend is voor het onderdrukkende karakter van de islam? Zo neen, waarom niet?

3.)
Is de minister, in navolging van de PVV, van mening dat deze gebeurtenis de noodzaak van een verbod op het dragen van hoofddoekjes op onderwijsinstellingen eens te meer duidelijk maakt? Zo neen, waarom niet?

4.)
Welke maatregelen is de minister voornemens te treffen ten einde de daders van dit soort vrijheidsbeperkende islamitische onderdrukking/mishandeling van onderwijsinstellingen te verwijderen en te laten vervolgen?

(*) Alphenstadfm.nl