Skip to main content

PVV: Veelplegers naar tuigdorpen

De PVV heeft vragen gesteld aan de minister van Veiligheid & Justitie naar aanleiding van een artikel dat in De Telegraaf is verschenen.

Vragen van de leden Wilders en Helder (beiden PVV) aan de minister van Veiligheid & Justitie.

1.)
Heeft u kennis genomen van het artikel "Aso’s isoleren in Tuigdorpen"?.(*)

2.)
Bent u op de hoogte van het project "Skaeve huse"in Denemarken en de tot op heden succesvolle evaluaties van dit project?

3.)
Bent u op de hoogte van de reden van het mislukken van eerdere projecten aangaande aso-containers in Nederland en dat juist problemen met de bestemmingsplannen op provinciaal niveau hierbij een grote rol hebben gespeeld?

4.)
Bent u met ons van mening dat een dergelijk project, verwoord in het bovengenoemde artikel, een grote meerwaarde zou kunnen hebben in de aanpak van veelplegers in Nederland? Zo nee waarom niet?

5.)
Zo ja, bent u bereid dit project uit te voeren?

6.)
Bent u bereid deze vragen te beantwoorden voor het Algemeen Overleg op 10 maart 2011, aangaande Veiligheid?

 

(*) Dagblad De Telegraaf, voorpagina, gedateerd 10 februari 2011