Skip to main content

PVV: regering moet zich inspannen om islamitisch geweld tegen Christenen in Egypte te laten ophouden

Vragen van de leden De Roon en Wilders (beiden PVV) aan de minister van Buitenlandse Zaken over het recente geweld tegen Koptische Christenen in Egypte:‬

‪1.)‬
Kent u de berichtgeving over recent geweld tussen moslims en Kopten in Egypte  (*)‬

‪2.)‬
Kunt u bevestigen dat de aanleiding voor de gewelddadige clash tussen moslims en Kopten op 8 maart 2011, met 13 doden en meer dan 140 gewonden, lag in het feit dat moslims in Helwan een kerk hebben platgebrand? En, om zout in de wonden te strooien, vervolgens dinsdag terugkwamen op diezelfde plek om massaal te bidden?‬

‪3.)‬
Klopt het dat 1.000 Kopten die demonstreerden tegen het platbranden van die kerk, werden beschoten door moslims? Worden in die omgeving Christelijke huizen en werkplaatsen regelmatig onder vuur genomen en demonstrerende Christenen gestenigd?‬

‪4.)‬
Klopt het dat in de buitenwijk Mokattam van Cairo een menigte van 15.000 moslims een groep van 500 demonstrerende Kopten aanviel met stenen en een Koptisch klooster bekogelde met molotov-cocktails? En heeft vervolgens het Egyptisch leger, tezamen met de moslims,  met scherp geschoten op de Kopten waarbij 9 van hen om het leven kwamen en 150 van hen werden gewond?‬‪

5.)‬
Zijn er gedurende de 18-daagse Egyptische revolutie in januari 2011 Christenen (gemeld wordt: 24 personen) afgeslacht door moslims de hun kans schoon zagen?‬‪

6.)‬
Indien de berichtgeving klopt, bent u het dan met ons eens dat invloed van de Moslimbroederschap op het bestuur van Egypte ertoe kan leiden dat de situatie van de Kopten nog verder zal verslechteren? Wilt u de Egyptische regering duidelijk maken dat in dat geval Nederland de associatieovereenkomst van de EU met Egypte op zal zeggen? Zo neen, waarom niet?‬‪

7.)‬
Bent u bereid om de islamitische agressie tegen Koptische Christenen in Egypte aan de orde te stellen in de 16e vergadering van de VN mensenrechtenraad en daar adequate maatregelen te verlangen? Zo neen, waarom niet?‬

‪8.)‬
Wilt u bij de Egyptische regering aandringen op doeltreffende bescherming van mensen tegen agressie door islamieten en het Egyptisch leger? Zo neen, waarom niet?‬‪

(*) http://www.israeltoday.co.il/tabid/178/nid/22694/Default.aspx ‬‪

http://www.lefigaro.fr/international/2011/03/09/01003-20110309ARTFIG00439-nouveaux-heurts-entre-coptes-et-musulmans-au-caire.php‬‪

http://www.aina.org/news/20110308211907.htm‬‪

http://www.aina.org/news/20110304222016.htm